+40 753 169 300

Termeni și condiții

TERMENI și CONDIȚII MANDACHI HOTEL & SPA

INTRODUCERE.

TERMENI ȘI CONDIȚII MANDACHI HOTEL & SPA
INTRODUCERE
Acest site este operat de Neo Matrix SRL, operator al MANDACHI HOTEL & SPA, cu sediul în Bulevardul Sofia Vicoveanca, nr. 107, mun. Suceava, jud. Suceava, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J33/2204/2022, codul fiscal nr. RO47019743, IBAN RO54BTRLRONCRT0CI9760101, deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată legal prin DNA COJGHICEANU SPERANŢA CĂTĂLINA, administrator și convențional de av. GREU ANCUŢA BIANCA.
Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de programare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termeni și Condiții”).
UTILIZATORUL va citi cu atenție „Termenii și Condițiile” înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.
Politica de confidențialitate, Politica rezervare, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții „Termeni și Condiții”.
Prin acceptarea „Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate Neo Matrix SRL, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.
Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții „Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.
Neo Matrix SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Termenii și Condițiile”.
Orice modificări aduse „Termenilor și Condițiilor” vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă „Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recentă versiune a acestor “Termeni și Condiții”.
UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții Mandachi Hotel & Spa”, mențiune denumită “actualizați la data de ….”
În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții Mandachi Hotel & Spa” și alți „Termeni și Condiții suplimentari” și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentari și speciali vor prevala.
Acești „Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de Neo Matrix SRL, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați „Termenii și Condițiile”, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, „Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului („Serviciile”).
DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI ÎN PREZENTUL DOCUMENT
Prezenții „Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site, precum și serviciilor HOTELIERE prestate de către Neo Matrix SRL, prin intermediul site-ului său.
În cuprinsul prezenților „Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:
BENEFICIAR – agenția de turism / tour operator care încheie un contract cu Neo Matrix SRL pentru furnizarea de servicii hoteliere Clienților, în cadrul MANDACHI HOTEL & SPA;
CLIENT – clientul MANDACHI HOTEL & SPA, care încheie un contract, în mod independent prin intermediul agențiilor de turism, cu Neo Matrix SRL;
COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand Neo Matrix SRL;
COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;
DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Neo Matrix SRL – înseamnă denumirea de brand sub care se prezintă societatea Neo Matrix SRL, dar și colaboratorii și partenerii acesteia;
LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;
NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către Neo Matrix SRL utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de Neo Matrix SRL, destinate utilizatorilor săi;
OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand Neo Matrix SRL;
SITE WEB – înseamnă site-ul http://www.hotelmandachi.com/;
SECȚIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile http://www.hotelmandachi.com/;
SPAM – înseamnă orice comunicare comercială nesolicitată interzisă de lege atâta timp cât nu există acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). Neo Matrix SRL nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;
STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;
UTILIZATOR – este orice persoană fizică care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă. În cazul în care UTILIZATORUL va participa la semnarea online sau alte forme organizate de Neo Matrix SRL și colaboratorii săi, este necesară înregistrarea cu user și parolă;
VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului http://www.hotelmandachi.com/ sau a unei subsecțiuni din acesta;
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia după ce se va înregistra cu un nume de cont și o parola.
UTILIZATORUL este responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.
De asemenea, UTILIZATORUL este de acord:
(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și
(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea să fie exacte, actuale și complete.
Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau Neo Matrix SRL are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, Neo Matrix SRL are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.
Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.
Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către Neo Matrix SRL și a punctelor sale de lucru.
Neo Matrix SRL nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORULUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.
COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB
În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL ca și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:
– comunice, transmită sau pună la dispoziție orice conținut sau informație pe care nu are dreptul să o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
– comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care nu sunt publice sau informații personale care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
– comunice, transmită sau pună la dispoziție, informații care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
– restricționeze sau împiedice accesul altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului, inclusiv dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
– accesarea sau încercarea de accesare a site-ului web sau a unor secțiuni ale acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
– modificarea site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la site;
– utilizarea site-ului sau a materialelor pentru orice scop ilegal;
– folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în orice scop ilegal, injust sau cu rea-credință;
– prezentarea că fiind o altă persoană sau reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau una fictivă, inclusiv ca și colaborator al Neo Matrix SRL sau reprezentant al Neo Matrix SRL;
– exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentându-le că fiind aprobate de Neo Matrix SRL, fără acordul Neo Matrix SRL acordat în prealabil, în formă scrisă;
– transmiterea oricărui conținut sau informație care este ilegală, frauduloasă, amenințătoare, abuzivă, calomnioasă, defăimătoare, obscenă, pornografică, de ură, vulgară sau în alt mod, sau încalcă drepturile Neo Matrix SRL sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi; transmiterea oricărui material sau a unor informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale fără autorizația de a face acest lucru; transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți; sau transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate – denumite și mesaje SPAM (cu excepția celor permise în mod expres altfel de către Neo Matrix SRL);
– utilizarea site-ului pentru a face rău minorilor în orice fel;
– transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
– modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea, sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza sau algoritmi de orice parte a Site-ului;
– eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe Site;
– comportamente de hărțuire în mediul online;
– crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe Site, fără autorizație scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții Neo Matrix SRL;
– folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea Site-ului sau conținutul fără acordul Neo Matrix SRL prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișată pe site;
– culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
– încălcarea oricăror legi aplicabile local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege, dar și reglementările europene.
Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.
De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.
În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL recunoaște și este de acord că:
– mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;
– Neo Matrix SRL nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;
– Neo Matrix SRL nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;
– Neo Matrix SRL are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea Neo Matrix SRL;
UTILIZATORUL nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la Neo Matrix SRL în nici un caz.
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI RESTRICȚII LA UTILIZARE
Sub rezerva respectării acestor „Termeni și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.
Sub rezerva respectării acestor „Termeni și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.
Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termeni și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor Neo Matrix SRL și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.
Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența „look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de Neo Matrix SRL și vor rămâne proprietatea exclusivă a Neo Matrix SRL.
UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea Neo Matrix SRL a site-ului și conținutul acestuia.
Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv „Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale Neo Matrix SRL și ale PARTENERILOR Neo Matrix SRL.
Mărcile comerciale pentru proprietatea Neo Matrix SRL, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de Neo Matrix SRL, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează Neo Matrix SRL.
Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marcă comercială, fără permisiunea expresă scrisă a Neo Matrix SRL sau PARTENERILOR Neo Matrix SRL.
Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar Neo Matrix SRL va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civilă și / sau penală.
Mărcile comerciale deținute de Neo Matrix SRL pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.
LINK-URI
Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului Neo Matrix SRL, se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.
Dacă UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul Neo Matrix SRL. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.
Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, Neo Matrix SRL nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că Neo Matrix SRL oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.
Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul Neo Matrix SRL, și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi acces prin link-uri. Neo Matrix SRL își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru produse și servicii, care apar pe site-ul / aplicația terțelor părți.
Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna Neo Matrix SRL și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva Neo Matrix SRL cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.
ACCESUL MINORILOR
Neo Matrix SRL încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.
ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ŞI CONDIȚIILOR
DAUNE – INTERESE
Încălcarea acestor „Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizată a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua măsuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.
UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a Neo Matrix SRL, și fără o notificare prealabilă, că Neo Matrix SRL poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza să onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoană care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă Neo Matrix SRL consideră că „Termenii și Condițiile”, drepturile Neo Matrix SRL, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.
DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII
Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate ca atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.
UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordată acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a Neo Matrix SRL, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în altă modalitate, nu creează nici un fel de garanție.
Neo Matrix SRL nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar Neo Matrix SRL nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate între UTILIZATOR și o terță parte.
Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoană răspunzătoare pentru orice daună cauzată sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.
Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea Neo Matrix SRL și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.
Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că Neo Matrix SRL încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.
În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze Neo Matrix SRL la adresa de e-mail office@hotelmandachi.com, iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite Neo Matrix SRL să contacteze UTILIZATORUL. Neo Matrix SRL va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.
RĂSPUNDERE
În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici Neo Matrix SRL și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.
PUBLICITATE
Newsletter-ele Neo Matrix SRL sunt transmise prin intermediul entităților care formează brandul Neo Matrix SRL. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
În momentul în care UTILIZATORUL completează formularul de contact pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție pe pagina principală, denumită și „Home Page” .
Renunțarea la primirea Newsletter-elor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezenții „Termeni și Condiții”.
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI este foarte importantă pentru noi așadar, toate informațiile personale UTILIZATORULUI vor rămâne confidențiale.
Neo Matrix SRL nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora.
Informațiile de orice natură furnizate de către Utilizator către Neo Matrix SRL, vor rămâne în proprietatea Neo Matrix SRL.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă Neo Matrix SRL acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca Neo Matrix SRL să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.
Neo Matrix SRL va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL, mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărului de telefon, precum și celolalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.
Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesară notificarea în cadrul Autorității de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, Neo Matrix SRL este scutită de la obligația de a notifica autoritatea de supraveghere.
Cu toate acestea, deși nu mai este necesară efectuarea notificării către Autoritatea de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, Neo Matrix SRL își va respecta în continuare obligațiile prevăzute în cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.
Neo Matrix SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizează UTILIZATORUL despre sine.

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor personale ale UTILIZATORULUI este o preocupare majoră pentru Neo Matrix SRL. De aceea, Neo Matrix SRL își propune să ofere o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor UTILIZATORULUI.
Neo Matrix SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa de e-mail a UTILIZATORULUI unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa de e-mail a UTILIZATORULUI altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al UTILIZATORULUI. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit pe site, adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date. Neo Matrix SRL nu va efectua comunicări comerciale prin poştă electronică, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL şi-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
Orice persoană care vizitează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.
Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de UTILIZATOR, de exemplu, în contextul completării unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).
Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), însă poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programări sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de Neo Matrix SRL.
Completarea de către UTILIZATOR a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată că datele pe care le furnizează prin aceste formulare să fie incluse în baza de date Neo Matrix SRL și cu utilizarea și prelucrarea de către Neo Matrix SRL și colaboratorii săi pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de seminării privind subiecte de educație antreprenorială și / sau management, de gestiune economică – financiară, de marketing și publicitate, statistice, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).
Încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele modalități:
– prelucrarea în alt scop, cu consimțământul persoanei vizate;
– ștergere, distrugere, arhivare.
2. Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal
Neo Matrix SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de societăți terțe producătoare de programe de calculator. Deși Neo Matrix SRL a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.
– Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați în mod special.
– În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.
– Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către operator asupra confidențialității. Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.
– Orice date cu caracter personal tipărite pe format fizic, vor fi stocate și arhivate într-o încăpere închisă cu cheie cu acces restricționat.
– În scopul menținerii securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virușilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în:
– interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
– informarea colaboratorilor care au acces la bazele de date în privința pericolului privind virușii informatici;
– implementarea unor sisteme automate de de virusare și de securitate a sistemelor informatice;
– Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informațiilor care circulă prin canalele din internet între site și UTILIZATORUL său.
Neo Matrix SRL depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.
3. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului
Informațiile pe care UTILIZATORUL le furnizează vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către Neo Matrix SRL în următoarele scopuri:
– facturarea serviciilor comandate;
– evaluarea serviciilor oferite;
– de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la servicii, promoții sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către Neo Matrix SRL și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori), numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și / sau telefonului în acest scop;
– efectuarea de studii de piață, de monitorizare a comportamentului consumatorului;
– prelucrarea și soluționarea de către Neo Matrix SRL a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea secțiunea de „CONTACT” afișată pe Site);
– alte activități întreprinse de Neo Matrix SRL și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
Astfel, Neo Matrix SRL se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către UTILIZATOR prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fără acordul prealabil al UTILIZATORULUI.
Neo Matrix SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună – credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când Neo Matrix SRL este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Neo Matrix SRL are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORUL.
Prin completarea datelor în formularul pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL, UTILIZATORUL declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Neo Matrix SRL și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Neo Matrix SRL, entitățile care formează brandul Neo Matrix SRL și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și / sau derularea de către Neo Matrix SRL, entitățile care formează brandul Neo Matrix SRL și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață / statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul. De asemenea, UTILIZATORUL își da acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Neo Matrix SRL entităților care formează brandul Neo Matrix SRL.
4. Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale
UTILIZATORULUI și tuturor persoanelor care transmit către site, datele personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.
Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a „Termenilor și Condițiilor” ale acestui Site, UTILIZATORUL a luat cunoștința faptului că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.
UTILIZATORUL își poate exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:
– dreptul la informare, respectiv Neo Matrix SRL este obligată să furnizeze informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, scopul în care se face prelucrarea datelor, dacă furnizarea tuturor datelor este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza, precum și existența drepturilor pe care le are;
– dreptul de acces, respectiv Neo Matrix SRL are obligația să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit, în limita unei solicitări pe an, pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate pe adresa office@hotelmandachi.com; de asemenea are dreptul și asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, dar și de a ataca deciziile operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale;
– dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv Neo Matrix SRL are obligația să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
– dreptul de a se adresa justiției;
– dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor personale. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
De asemenea, Neo Matrix SRL poate furniza datele cu caracter ale UTILIZATORULUI altor societăți cu care se află în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul Neo Matrix SRL, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
Neo Matrix SRL se obligă să nu solicite în mod expres date cu caracter personal legate de starea de sănătate a utilizatorilor prin formularul său de contact.
În ipoteza în care prin completarea datelor în formularul de contact pus la dispoziție de către Neo Matrix SRL, UTILIZATORUL comunică către Neo Matrix SRL și date referitoare la starea sa de sănătate, acest lucru este făcut numai în baza liberului său arbitru.


UTILIZAREA COOKIE – URILOR
Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Neo Matrix SRL poate culege și păstra date statistice și anonime, fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.
Când vizitează Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului UTILIZATORULUI de servicii internet și site-ul web de pe care efectuează vizita. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele personale ale UTILIZATORULUI.
În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a se asigura că serviciul este relevant pentru nevoile UTILIZATORULUI, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookie uri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către Neo Matrix SRL.
UTILIZATORUL poate refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (prin accesarea instrucțiunilor din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help / Ajutor). Dacă alege să nu folosească module cookie când vizitează site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.
Mai multe informații despre politica de utilizare a modulelor cookie, se pot găsi în Politica Neo Matrix SRL privind modulele cookie.


LEGISLAȚIA APLICABILĂ ŞI JURISDICȚIE
Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.
Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Suceava.
ÎNCETAREA
Acești „Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții „Termeni și Condiții”.
Neo Matrix SRL își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești „Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetată a drepturilor de autor. La încetarea acestor „Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.
UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la Site sau utilizare a Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că Neo Matrix SRL poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.
UTILIZATORUL este de acord că Neo Matrix SRL nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterală.


ALTE CLAUZE
Neo Matrix SRL își rezervă dreptul de a revizui și de a actualiza acești „Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă „Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.
Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: office@hotelmandachi.com
Neo Matrix SRL are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Neo Matrix SRL nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.
De asemenea, serviciile confirmate de către Neo Matrix SRL, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Neo Matrix SRL.
Acești „Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui să respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.
Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții „Termeni și Condiții” este rugat să nu utilizeze site-ul.


CLAUZE SPECIALE – MANDACHI HOTEL & SPA
Furnizarea serviciilor pentru Agenții de turism și CLIENȚI
Beneficiarul va transmite rezervarea fermă în scris, cuprinzând numele și prenumele clienților individuali, categoria și tipul serviciilor comandate, data sosirii, data plecării, numărul nopților de cazare, banca și numărul de cont al plătitorului sau al cărții de credit, moneda în care va plăti Hotelierului (lei / valută), modalitatea de plata (cash / virament bancar), semnătura reprezentantului legal și ștampila emitentului.
Pentru Conferințe, Petreceri, Grupuri (minim 10 camere / noapte) tarifele speciale sunt valabile la cerere, iar acestea vor face obiectul unui contract separat.
Ziua de cazare începe de la ora 15:00 și se sfârșește la ora 12:00 a zilei următoare.
În cazul în care turiștii doresc eliberarea camerei după orele 12, se va aplica un cost suplimentar de late checkout, după cum urmează:
În cazul în care turiștii doresc eliberarea camerei după orele 12, se va aplica un cost suplimentar de late checkout, după cum urmează:
– 25 % din tariful contractual pentru eliberarea camerei până la ora 16;
– 50 % din tariful contractual pentru eliberarea camerei până la ora 19;
– 100 % din tariful contractual pentru eliberarea camerei după ora 19;
Rezervările individuale se pot anula fără penalizări numai în scris, în condițiile de mai jos:
– cu cel puțin o zi înainte până la ora 16 :00, pentru anulările de 1 – 4 camere;
– cu cel puțin 3 zile înainte, pentru anulările de 5 – 11 camere;
În caz contrar sau în caz de no–show, se facturează clientului prima noapte de cazare la tarif de contract, exceptând contravaloarea micului dejun
Pentru rezervările de grup (cel puțin 12 persoane sosite în aceeași zi și având aceeași perioadă de sejur) anulările sunt permise în condițiile de mai jos:
– toate camerele rezervate pot fi anulate cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data sosirii clienților;
– 30% din totalul camerelor rezervate poate fi anulat între 29 și 21 zile calendaristice înainte de data sosirii clienților;
– 20% din totalul camerelor rezervate poate fi anulat între 20 și 15 zile calendaristice înainte de data sosirii clienților;
– 10% din totalul camerelor rezervate poate fi anulat între 14 și 7 zile calendaristice înainte de data sosirii clienților;
– sub 7 zile calendaristice înainte de data de intrare a clienților, nici o cameră nu mai poate fi anulată.
Pentru camerele care nu au fost anulate în intervalele menționate mai sus, se va factura tot sejurul comandat, la tariful de contract, exceptând contravaloarea micului dejun.
Rezervările pentru săli de conferințe se pot anula, fără penalizări, numai în scris, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data evenimentului. Pentru anulările care depășesc acest termen, se facturează 50% din valoarea contractată.
Comenzile pentru servicii de restaurant, respectiv pentru numărul de persoane, se pot anula fără penalizări cu minimum 3 zile calendaristice înainte de data evenimentului. Pentru serviciile anulate cu 2 zile înainte de eveniment, se va factura 50% din valoarea acestora, iar pentru cele anulate cu o zi înainte, 100% din valoarea acestora.
Alte schimbări sau servicii solicitate ulterior semnării contractului trebuie făcute în scris, cu respectarea condițiilor prevăzute în contract.
Modalitatea de plată în cazul rezervărilor individuale: prin virament bancar în termen de maxim 15 zile de la emiterea facturii sau la check-out: cash sau carte de credit.
În caz de overbooking, CLIENTUL va beneficia gratuit de cazare pentru o noapte într-un alt hotel, în condiții de confort similare.
MANDACHI HOTEL & SPA va factura serviciile prestate în Lei.
Factura fiscală se va achita în termen de maximum 15 zile calendaristice de la emiterea sa.
Se admite plata direct la recepția hotelului de către clienții agenției, la tariful stabilit de agenție, dar nu mai mare decât tarifele afișate) din care MANDACHI HOTEL & SPA va ceda un comision negociat cu agențiile de turism/tour operator. Contravaloarea comisionului se achită de către Hotelier în baza facturii emise de către Beneficiar în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii facturii de comision, inclusiv comisioanele bancare generate de acest transfer.
CLAUZA DE RESTABILIRE A TARIFELOR
MANDACHI HOTEL & SPA își rezervă dreptul de a nu accepta rezervări, pe perioada unor evenimente culturale, sportive, târguri internaționale, congrese etc., decât la tarifele de receptive și în cazul contractelor. MANDACHI HOTEL & SPA are dreptul să modifice tarifele, cu preavizarea Beneficiarului, cu minim 5 (cinci) zile calendaristice în avans.
Orice modificări survenite pe parcursul derulării Contract, reglementate prin legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului sau orice acte normative, obligatorii pentru agenții economici care operează în domeniul hotelier și în turism și care influențează costurile luate în calcul la data încheierii contractului, atrag, după sine, recalcularea tarifelor, la data intrării în vigoare a reglementărilor legale mai sus menționate.
Pentru întârzieri de plată, Beneficiarul este obligat să achite MANDACHI HOTEL & SPA o penalizare de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere calculată la suma datorată. În acest caz MANDACHI HOTEL & SPA își rezervă dreptul de a onora comenzile de rezervare numai cu plata cash direct la recepția MANDACHI HOTEL & SPA sau cash prin delegatul Beneficiarului, până la regularizarea plăților.
În anumite perioade foarte aglomerate, MANDACHI HOTEL & SPA poate solicita garantarea comenzii, iar, în lipsa acesteia, sa dispună de camerele rezervate și negarantate.
Ca și garanție a rezervării, Beneficiarul va achita în avans, la cererea MANDACHI HOTEL & SPA, cel puțin 50 % din contravaloarea serviciilor de cazare comandate, la data solicitării acestei plăți de către MANDACHI HOTEL & SPA.
În situația schimbării legislației privind sistemul de decontare și regimul de TVA, a sistemului de taxe și impozite precum și a exploziei prețurilor la utilități, părțile convin să aplice noile reglementari.
Serviciile suplimentare comandate vor fi achitate de către Clienți direct la recepția MANDACHI HOTEL & SPA, dacă nu se specifică altfel prin comanda Beneficiarului.
Sumele plătite de Beneficiar sau CLIENT (prin card de credit/debit sau virament bancar) în plus față de valoarea facturii/Sejurului, vor fi regularizate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare și vor fi achitate în contul indicat la efectuarea rezervării.
POLITICA PREȚ NERAMBURSABIL
Dacă este aplicabil și disponibil, MANDACHI HOTEL & SPA oferă oportunitatea ca rezervările să fie achite în timpul procesului de Rezervare a sejurului, prin modalități securizate de plată online.
Plata este procesată în mod securizat direct de pe cardul CLIENTULUI de credit/debit sau din contul bancar către contul bancar al Neo Matrix SRL.
Pentru anumite prețuri sau oferte speciale (nerambursabile), MANDACHI HOTEL & SPA poate solicita ca plata să fie făcută pe loc prin virament sau cu cardul de credit/debit al CLIENTULUI.
Cardul poate fi pre autorizat sau debitat (uneori fără posibilitatea de rambursare) la efectuarea rezervării sejurului.
CLIENTUL nu va putea recupera această sumă în caz de anulare parțială sau totală, în caz de neprezentare sau orice altă situație de no-show.
CLIENTUL este rugat să verifice, anterior rezervării, detaliile produsului sau serviciului pe care îl alege.
În caz de fraudă sau de folosire neautorizată a cardului de credit/debit al CLIENTULUI de către părți terțe, MANDACHI HOTEL & SPA nu-și asumă responsabilitatea tranzacțiilor neautorizate de titular.
CLIENTUL este obligat să anunțe această fraudă furnizorului său de card de credit/debit.
Efectuând o rezervare a unui sejur la MANDACHI HOTEL & SPA, BENEFICIARUL și/sau CLIENTUL acceptă și este de acord cu politica de anulare și neprezentare a MANDACHI HOTEL & SPA și cu orice termeni și condiții suplimentari (de livrare) ale MANDACHI HOTEL & SPA aplicabile vizitei sau sejurului, inclusiv pentru serviciile executate și/sau produsele oferite de MANDACHI HOTEL & SPA.
Taxele aplicabile de turism sau municipale pot fi încasate de către MANDACHI HOTEL & SPA în eventualitatea neprezentării sau a anulării negratuite.
Plățile întârziate, banca greșită, detalii greșite ale cardului de credit sau de debit, carduri de credit/debit invalide sau fonduri insuficiente sunt pe riscul și în contul CLIENTULUI, acesta neavând dreptul la nicio rambursare a oricărei sume (nerambursabile) plătite în avans, cu excepția cazului în care MANDACHI HOTEL & SPA este de acord.
Neo Matrix SRL nu va transmite niciodată un email prin care să solicite UTILIZATORULUI/CLIENTULUI să facă plata într-un anumit cont bancar. UTILIZATORUL/CLIENTUL trebuie să ignore orice astfel de emailuri și să nu inițieze plata, urmând să redirecționeze emailul nemodificat către adresa: office@hotelmandachi.com
Neo Matrix SRL nu este răspunzătoare și nu va răspunde pentru infectarea computerului unui UTILIZATOR/CLIENT cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel, pentru pierderea datelor UTILIZATORULUI/CLIENTULUI de pe dispozitivele acestuia sau deteriorarea oricărui echipament hardware sau program aparținând acestuia și nu răspunde pentru e-mail-urile de tip phishing sau pentru link-urile partenerilor care pot apărea la un moment dat pe website.
LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA
Acești Termeni și Condiții, precum și Contractul se supun prevederilor legii române. În caz de dispute, acestea vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul Neo Matrix SRL, UTILIZATORUL/CLIENTUL exprimându-și în mod expres acordul în ceea ce privește această alegere de competență. 

INGREDIENTE, VALORI NUTRIŢIONALE ŞI ALERGENI

ucinotti este locul unde fascinația Toscanei vine la dumneavoastră, aducând autenticitatea și rafinamentul gastronomiei italienești chiar în inima Sucevei, la Mandachi Hotel & Spa!

Bruschete cu ciuperci (200.00 g)

Porcini – 70g, Baghetă – 40g, (Faina alba de grau tip 650, apa, maia, sare iodata), Cremă de brânză – 27.50g, Ceapă – 20g, Parmezan (Conține Lapte), Pastă trufe, Pătrunjel, Rodie, Rucola, Usturoi

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 772.9 / 184.5, Grăsimi (g):

9.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.5, Glucide (g): 15 din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 9.9, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (200.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1545.7 / 369,

Grăsimi (g): 18.6 din care: Acizi grași saturați (g) 8.9, Glucide (g): 30 din care: Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 19.9, Sare (g): 1.2

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Burattina fresca cu ulei de busuioc și roșii cherry (300.00 g)

Branza Burrata – 150g, (LAPTE de vaca pasteurizat, SMANTANA UHT 41%, corectorde aciditate: acid lactic, sare, cheag, conservant: sorbat de potasiu.), Focaccia – 60g (Făină de grâu – 34.99g, Apă – 23.77ml, Sare, Drojdie), Roșii cherry – 55g, rucola – 25g, ulei cu busuioc (MND) (Busuioc, Ulei de floarea soarelui), Conservant: Sorbat de potasiu, Potențiator de aromă: Acid lactic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 994.5 / 237.8, Grăsimi (g):

18.1 din care: Acizi grași saturați (g) 8.3, Glucide (g): 13 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 6.2, Sare (g): 0.8

Informații nutriționale porție (300.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2983.6 / 713.3,

Grăsimi (g): 54.4 din care: Acizi grași saturați (g) 24.9, Glucide (g): 39 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 18.7, Sare (g): 2.3

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Aperitivo toscano (810.00 g)

Branza Burrata – 150g, (LAPTE de vaca pasteurizat, SMANTANA UHT 41%, corectorde aciditate: acid lactic, sare, cheag, conservant: sorbat de potasiu.), Prosciutto di Parma – 70g, (Carne de porc. sare. dextoza. condimente. arome naturale.

Antioxidant: ascorbat de sodiu (E301). Conservant: nitrat de sodiu (E250). nitrat de potasiu (E252)), Salam spianata – 70g, (Carne de porc (din UE), sare, dextroza, zahar, condimente, arome naturale), Salam Ventriciana picante – 50g, (carne de porc, sare, dextroza (glucoza), ierburi, condimente, potentiator de aroma: glutamat de sodiu.), Anghinare – 50g, (anghinare, usturoi, pătrunjel, ardei iute, oțet, ulei floarea soarelui, sare), Roșii uscate – 50g, (roșii uscate, usturoi, oregano, busuioc, ardei iute, ulei floarea soarelui, oțet, sare.), Măsline – 50g, Salam Ventriciana – 50g, (carne de porc, sare, dextroza (glucoza), ierburi, condimente, potentiator de aroma: glutamat de sodiu.), Roșii cherry – 50g, Brânză Pecorino – 50g, (LAPTE de oaie, sare, cheag.), Parmezan – 45g, (lapte de vacă crud, sare, cheag, conservant lizozim din ou), Brânză occelli al barolo – 45g, Brânză occeli castagno – 45g, (Lapte din vaca, crud, sare, cheag, conservant: lizozim din OU), rucola – 28g, Ulei cu busuioc, (Ulei de masline extra virgin (97.8%), aroma naturala (2%), busuioc (0.2%).), Conservant: Sorbat de potasiu, Nitrit de potasiu, Nitrit de sodiu, Nitrat de potasiu, Lizozim, Potențiator de aromă: Acid lactic, Glutamat monosodic, Antioxidant: Acid ascorbic, Ascorbat de sodiu, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1160.8 / 277.9, Grăsimi (g): 21.9 din care: Acizi grași saturați (g) 11.3, Glucide (g): 2.6 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 15.5, Sare (g): 2

Informații nutriționale porție (810.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9402.6 / 2251,Grăsimi (g):

177.6 din care: Acizi grași saturați (g) 91.3, Glucide (g): 21.3 din care:Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 125.3, Sare (g): 16.5

Alergeni: Conține: Ouă, Lapte

Tuna tartar, avocado și salsa ardei (428.00 g)

Ton – 120g, Ardei – 100g, Avocado – 100g, Pâine Pave – 60g, (făină grâu, apă, făină secară, sare iodată (sare, iodat de potasiu), drojdie, gris (GRÂU), maia (făină secară, apă)), Suc de lamaie / Suc de lime – 35ml, Ulei de măsline, Ulei floarea soarelui cu busuioc, (Ulei de masline extra virgin (97.8%), aroma naturala (2%), busuioc (0.2%).), Corector de aciditate: Acid acetic, Antioxidant: Acid ascorbic, Agent de afânare: Iodat de potasiu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 713.1 / 171.5, Grăsimi (g):

10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 1.6, Glucide (g): 9.9 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 8, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (428.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3052.2 / 734,Grăsimi (g):

45.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, Glucide (g): 42.5 din care: Zaharuri (g): 6.7, Proteine (g): 34, Sare (g): 2.3

Alergeni: Conține: Pește

Poate contine: Poate conține urme de: Soia

Ton – 120g, Ardei – 100g, Avocado – 100g, Pâine Pave – 60g, (făină grâu, apă, făină secară, sare iodată (sare, iodat de potasiu), drojdie, gris (GRÂU), maia (făină secară, apă)), Suc de lamaie / Suc de lime – 35ml, Ulei de măsline, Ulei floarea soarelui cu busuioc, (Ulei de masline extra virgin (97.8%), aroma naturala (2%), busuioc (0.2%).), Corector de aciditate: Acid acetic, Antioxidant: Acid ascorbic, Agent de afânare: Iodat de potasiu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 713.1 / 171.5, Grăsimi (g):

10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 1.6, Glucide (g): 9.9 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 8, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (428.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3052.2 / 734,Grăsimi (g):

45.5 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, Glucide (g): 42.5 din care: Zaharuri (g): 6.7, Proteine (g): 34, Sare (g): 2.3

Alergeni: Conține: Pește

Poate contine: Poate conține urme de: Soia

Tartar di manzo (378.00 g)

Muschi de vita – 120g, Pâine Pave – 60g, (făină grâu, apă, făină secară, sare iodată (sare, iodat de potasiu), drojdie, gris (GRÂU), maia (făină secară, apă)), Ou – 50g, Castraveti murati – 30g, Salota – 30g, Ketchup – 20g, Muștar (Conține Muștar, Sulfiți)

– 20g, (Apa, boabe de MUSTAR, otet din alcool, sare, acidifiant: acid citric, conservant: E224 (SULFITI). (Conține Muștar, Sulfiți)), Capere, Ulei de măsline, Pătrunjel, Sos Worcester, (Otet din alcool, melasa, otet de malt (ORZ), apa, zahar,suc de tamarind, sare, ceapa, HAMSII (peste), usturoi, arome, condimente.), Sos tabasco, (Ardei iute rosu (19%), otet din vin, sare.), Antioxidant: Metabisulfit de potasiu, Acid ascorbic, Acid citric, Corector de aciditate: Acid acetic, Agent de afânare: Iodat de potasiu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 723.4 / 173.4, Grăsimi (g):

8.4 din care: Acizi grași saturați (g) 2, Glucide (g): 10.3 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 12.1, Sare (g): 1.3

Informații nutriționale porție (378.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2734.6 / 655.4,Grăsimi (g):

31.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 38.8 din care: Zaharuri (g): 7, Proteine (g): 45.7, Sare (g): 4.9

Alergeni: Conține: Ouă, Muștar, Sulfiți Poate contine: Poate conține urme de: Soia

Supă cremă ciuperci de pădure (300.00 g)

Bagheta alba – 60g, (Faina alba de grau tip 650, apa, maia, sare iodata), Hribi – 50g, Cartofi – 40g, Unt – 37g, Ceapă – 30g, Ciuperci Champignons – 30g, Gran Cucina – 22g, (apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,), Usturoi, Vin alb, Busuioc, Cimbru, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 813.3 / 398.3, Grăsimi (g):

12 din care: Acizi grași saturați (g) 6.8, Glucide (g): 21.4 din care: Zaharuri (g): 2.7, Proteine (g): 4.1, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (300.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2439.9 / 1195,Grăsimi (g): 36 din care: Acizi grași saturați (g) 20.4, Glucide (g): 64.1 din care: Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 12.2, Sare (g): 0.8

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Cacciucco alla Livornese (350.00 g)

Sos livornez – 136ml (Rosii pelate – 106.18g, [rosii pelate, suc de rosii, corector de aciditate:acid citric.], Apio (Conține Țelină), Ceapă, Morcov, Usturoi, Busuioc), Pâine (Conține Gluten) – 60g, Languste (Conține Crustacee)* – 30g, Creveți* – 28g, Midii* – 24g, Calamar* – 24g, Biban (Conține Pește) – 20g, Caracatiță*, Coniac, Corector de aciditate: Acid citric Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 467.3 / 111.3, Grăsimi (g):

1.4 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 10.8 din care: Zaharuri (g): 2.3, Proteine (g): 11.3, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (350.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1635.4 / 389.6,

Grăsimi (g): 5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.2, Glucide (g): 37.8 din care: Zaharuri (g): 8.2, Proteine (g): 39.7, Sare (g): 1.4

Alergeni: Conține: Gluten, Crustacee, Pește, Țelină, Moluște

*provenit din produse congelate

Bistecca Aberdeen (282.00 g)

Antricot de vită – 100g, Roșii cherry – 60g, rucola – 45g, Unt – 30g, Brânză dură – 25g,(lapte culturi starter, agent de intarire( clorură de calciu), sare de mare, conservant lysozyme ( din ou)), Ulei de masline extra virgin, (Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.), Sare, Agent de încărcare: Clorura de calciu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1071.2 / 258, Grăsimi (g):

22.5 din care: Acizi grași saturați (g) 10.7, Glucide (g): 1.7 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 12.5, Sare (g): 2.7

Informații nutriționale porție (282.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3020.6 / 727.5,

Grăsimi (g): 63.4 din care: Acizi grași saturați (g) 30.3, Glucide (g): 4.9 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 35.2, Sare (g): 7.7

Alergeni: Conține: Ouă, Lapte

Mușchi vită cu sos de foie gras și ciuperci (400.00 g)

Cartofi – 170g, Muschi de vită – 155g, Demi-glace vită – 24g, (Ingrediente: supa de vita (apa, os de vita, picior porc, picior vită, apio ceapa, morcov, pastă de rosii, usturoi).), Unt – 20g, Lapte, Foie gras, Simeji, Chivas

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 642.3 / 154.1, Grăsimi (g):

9.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.8, Glucide (g): 7.7 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2569.1 / 616.3,

Grăsimi (g): 37.2 din care: Acizi grași saturați (g) 19.1, Glucide (g): 30.9 din care: Zaharuri (g): 1.9, Proteine (g): 38.6, Sare (g): 0.3

Alergeni: Conține: Lapte

Rosticciana (800.00 g)

Coaste de porc – 500g, Cartofi prăjiți – 160g, Chefir (Conține Lapte) – 40g, Smântână

– 33g, Sos barbeque – 20ml, (apa, sirop de glucoza-fructoza, pasta de tomate (11%), otet din vin alb, zahar, amidon modificat de porumb, sare, sirop de zahar), Oțet – 20ml, Hrean (Conține Sulfiți), (Hrean maruntit (46%), apa, otet, zahar, ulei rafinat de floarea soarelui, amidon modificat, acidifiant (acid citric), sare, conservanti (metabisulfit de potasiu, sorbat de potasiu) (Conține Sulfiți)), Rozmarin, Fenicul, (Produsul este obtinut din plante de fenicul selectionat, prelucrate termic prin procedee controlate.), Conservant: Sorbat de potasiu, Antioxidant: Metabisulfit de potasiu, Acid citric, Stabilizator: Adipat de diAmidon acetilat, Amidon modificat: Adipat de diAmidon acetilat

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 982.4 / 235.8, Grăsimi (g):

14.4 din care: Acizi grași saturați (g) 6, Glucide (g): 12.1 din care: Zaharuri (g): 2.8, Proteine (g): 14.9, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (800.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 7859 / 1886.7,Grăsimi (g):

115.4 din care: Acizi grași saturați (g) 47.6, Glucide (g): 97.1 din care:Zaharuri (g): 22.6, Proteine (g): 119, Sare (g): 1.4

Alergeni: Conține: Lapte, Sulfiți

Cocoșel de munte cu cipsuri de cartofi (708.00 g)

Cocosel de munte – 500g, maioneză cu usturoi – 100g (Ulei de floarea soarelui – 73ml, Ou, Suc de lamaie / Suc de lime, Usturoi, Muştar, Coniac / Coniac), Cipsuri cartofi – 70g, Unt – 25g, Chivas, Rozmarin, Piper negru, boia dulce (Conține Muștar, Gluten, Ouă, Soia, Susan) Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1064.5 / 255.6, Grăsimi (g): 17.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 5.8 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 17.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (708.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 7536.6 / 1809.3,Grăsimi (g): 127 din care: Acizi grași saturați (g) 28.7, Glucide (g): 41.2 din care: Zaharuri (g): 6.9, Proteine (g): 124.1, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan

Porchetta de scrofiță cu risotto (400.00 g)

Piept de porc – 180g, Orez – 105g, Stock pui (MND) – 40g (Apă – 28.51ml, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru), Ciuperci shimeji murate – 30g, (Ciuperci de cultura Nameko (Pholliota mutabilis), apa, otet, zahar, sare, ceapa, usturoi, condimente.), Unt, Dulceata de prune, Parmezan (Conține Lapte), Chivas, Untură de porc

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 721.8 / 172.4, Grăsimi (g):

8.3 din care: Acizi grași saturați (g) 4.4, Glucide (g): 9.9 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 13.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2887.3 / 689.7,

Grăsimi (g): 33.2 din care: Acizi grași saturați (g) 17.5, Glucide (g): 39.7 din care: Zaharuri (g): 7.9, Proteine (g): 55.2, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Lapte, Țelină

Mușchi vită cu sos gorgonzola (500.00 g)

Muschi de vita – 180g, Cartofi – 150g, Smântână – 100g, Gorgonzola (Conține Lapte)

– 35g, Lapte, Unt, Chivas

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 848.4 / 204, Grăsimi (g): 14 din care: Acizi grași saturați (g) 8.7, Glucide (g): 6.1 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 13, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (500.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 4242.1 / 1020.2,Grăsimi (g):

70.1 din care: Acizi grași saturați (g) 43.5, Glucide (g): 30.3 din care: Zaharuri (g): 4.8, Proteine (g): 65.2, Sare (g): 1.1

Alergeni: Conține: Lapte

Sea Bass (445.00 g)

Conopida – 160g, Biban (Conține Pește) – 160g, Unt – 50g, Roșii cherry – 45g, Stock pui (MND) – 20g (Apă, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru), Ulei de măsline

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 677.2 / 163, Grăsimi (g):

11.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.5, Glucide (g): 3.5 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 11.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (445.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3013.7 / 725.3,

Grăsimi (g): 53.1 din care: Acizi grași saturați (g) 29.1, Glucide (g): 15.4 din care: Zaharuri (g): 6.1, Proteine (g): 50.2, Sare (g): 0.4

Alergeni: Conține:  Pește, Lapte, Țelină

Caracatiță (390.00 g)

Risotto – 170g, Caracatiță* – 90g, Stock pui (MND) – 50g (Apă – 35.64ml, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru), Piure porumb – 30g (Porumb – 22.97g, Lapte, Unt, [Smantana din lapte de vaca pasteurizata la temperatura inalta.], Smântână de gătit, Scorțișoară), Ceapă salota, Parmezan (Conține Lapte), Unt, Ceapa, Coniac / Coniac, Ulei de măsline Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 736.2 / 175.7, Grăsimi (g):

6.4 din care: Acizi grași saturați (g) 2.8, Glucide (g): 15.8 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 11.5, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (390.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2871.2 / 685.3,Grăsimi (g): 25

din care: Acizi grași saturați (g) 10.8, Glucide (g): 61.4 din care: Zaharuri (g): 5.6, Proteine (g): 44.9, Sare (g): 1.1

Alergeni: Conține: Lapte, Țelină, Moluște

*provenit din produse congelate

Ton roșu cu mousse de citrice si salată praz (400.00 g)

Ton* – 112g, Praz – 100g, Morcov – 75g, Salată verde – 35g, Unt – 20g, Lamai – 20g, Portocale – 20g, (Portocale), Ulei din semințe de susan, Susan negru, Oțet de mere, Sare

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 486.8 / 117.1, Grăsimi (g):

8.1 din care: Acizi grași saturați (g) 3.4, Glucide (g): 4.1 din care: Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.7

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1947 / 468.3,

Grăsimi (g): 32.5 din care: Acizi grași saturați (g) 13.6, Glucide (g): 16.6 din care: Zaharuri (g): 9.9, Proteine (g): 29.8, Sare (g): 2.6

Alergeni: Conține: Pește, Lapte, Susan

*provenit din produse congelate

Somon în crustă de migdale (420.00 g)

Somon* – 180g, Broccoli – 132g, Cartofi – 30g, Migdale – 30g, Stock pui (MND) – 20g (Apă, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru), Unt – 20g, Ceapă

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 930 / 223.4, Grăsimi (g):

16.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3, Glucide (g): 4.8 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 14.5, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (420.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3906 / 938.4,

Grăsimi (g): 68.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12.7, Glucide (g): 20.2 din care: Zaharuri (g): 5.3, Proteine (g): 61.1, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Lapte, Țelină

*provenit din produse congelate

Creveți în sos sweet chilli (420.00 g)

Zucchini – 128g, Creveți* – 110g, Ardei – 75g, Morcov – 35g, Vin alb – 20ml, Sos sweet chilli, Usturoi, Pătrunjel, Sos de soia, (Apa, boabe de soia 15%, faina de grau, sare, alcool.) Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 221.4 / 52.6, Grăsimi (g):

0.3 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 5.2 din care: Zaharuri (g): 2.9, Proteine (g): 7.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (420.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 929.8 / 221.1,

Grăsimi (g): 1.1 din care: Acizi grași saturați (g) 0.3, Glucide (g): 21.6 din care: Zaharuri (g): 12.3, Proteine (g): 30.6, Sare (g): 1.9

Alergeni: Conține: Crustacee, Soia

*provenit din produse congelate

Salata de vita cu sos de hrean (450.00 g)

Muschi de vita – 100g, Ardei – 90g, Ciuperci amestecate – 80g, Roșii cherry – 60g, Chefir (Conține Lapte) – 40g, Mix salată – 40g, rucola – 20g, Mix de seminte (ConțineSoia, Nuci, Muștar, Susan), (Seminte de floarea soarelui, seminte de in, seminte de susan, seminte de dovleac. (Conține Soia, Nuci, Muștar, Susan)), Orez, (OREZ SĂLBATIC 100%)

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 302.8 / 72.1, Grăsimi (g): 2 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 5.7 din care: Zaharuri (g): 3.4, Proteine (g): 8.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (450.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1362.5 / 324.6,Grăsimi (g): 9.1 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, Glucide (g): 25.6 din care: Zaharuri (g): 15.1, Proteine (g): 37.2, Sare (g): 0.3

Alergeni: Conține: Soia, Lapte, Nuci, Muștar, Susan

Salată cu brânză de capră și kale (400.00 g)

Roșii cherry – 72g, Avocado – 60g, Branza de capra – 60g, (LAPTE de capra pasteurizat, sare, conservant: E202, fermenti lactici, coagulamt. Grasime raportatala substanta uscata: 45%.), Suc de portocale – 50ml, Mere – 50g, Mix salată – 40g, Kale – 30g, Miez de nuca (Conține Nuci) – 20g, mustar Dijon, Rozmarin, Conservant: Sorbat de potasiu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 540 / 129.6, Grăsimi (g):

9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 7.4 din care: Zaharuri (g): 6.7, Proteine (g): 3.9, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2160.1 / 518.2,

Grăsimi (g): 39.8 din care: Acizi grași saturați (g) 10.4, Glucide (g): 29.7 din care: Zaharuri (g): 26.9, Proteine (g): 15.6, Sare (g): 1.7

Alergeni: Conține: Lapte, Nuci

Pici aglione (350.00 g)

Paste (Conține Gluten) – 150g, Roșii conservă – 100g, (Rosii, suc de rosii, corector de aciditate: acid citric.), Roșii cherry – 40g, Salată verde, Morcov, Usturoi, Parmezan (Conține Lapte), Ulei de măsline, Apio (Conține Țelină), Busuioc, Antioxidant: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 519.9 / 123.5, Grăsimi (g):

3.9 din care: Acizi grași saturați (g) 1, Glucide (g): 18.4 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 4.3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (350.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1819.6 / 432.1,Grăsimi (g):

13.8 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, Glucide (g): 64.4 din care: Zaharuri (g): 5.4, Proteine (g): 15.2, Sare (g): 0.4

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte, Țelină

Lasagna bastarda (420.00 g)

Lasagna (Conține Gluten) – 90g, Smântână – 50g, Calamar* – 48g, Midii* – 48g, Caracatiță* – 44g, Biban (Conține Pește) – 40g, Kale – 35g, Creveți* – 35g, Roșii – 30g, (Rosii, suc de rosii, corector de aciditate: acid citric.), Antioxidant: Acid citric Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 593.2 / 141.4, Grăsimi (g):

4.8 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 9 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 14.1, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (420.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2491.4 / 593.9,

Grăsimi (g): 20.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.5, Glucide (g): 38 din care: Zaharuri (g): 3.8, Proteine (g): 59.1, Sare (g): 0.7

Alergeni: Conține: Gluten, Crustacee, Pește, Lapte, Moluște

*provenit din produse congelate

Spaghetti Carbonara (320.00 g)

Spaghete (Conține Gluten) – 165g, Guanciale – 80g, (carne porc, sare, condimente, aroma naturală.), Ou – 60g, Parmezan (Conține Lapte), Conservant: Nitrit de sodiu, Nitrat de potasiu, Antioxidant: Ascorbat de sodiu

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1161.4 / 276.4, Grăsimi (g): 18 din care: Acizi grași saturați (g) 6.8, Glucide (g): 18.9 din care: Zaharuri (g): 0.3, Proteine (g): 10.1, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (320.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3716.4 / 884.4,Grăsimi (g):

57.7 din care: Acizi grași saturați (g) 21.6, Glucide (g): 60.5 din care: Zaharuri (g): 1, Proteine (g): 32.3, Sare (g): 3

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Gnocchi quatro formaggi (310.00 g)

Sos quattro formaggi – 150ml (Gran cucina – 91.20g, [apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,], Emmentaler – 23.52g,[LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi lactice, cheag, agent de intarire (clorura de calciu).], Brânză dură, [lapte culturi starter, agent de intarire( clorură de calciu), sare de mare, conservant lysozyme ( din ou)], Brânză cu mucegai), Gnocchi – 145g, (Piure de cartofi 82% (apa, fulgi de cartofi deshidratati (cartofi, emulsifianti: mono- si digliceride ale acizilor grasi, arome naturale)?, faina din GRAU moale, amidon de cartofi, faina de orez, sare, condimente, corector de aciditate: acid lactic, conservant: sorbat de potasiu.), Brânză Pecorino, (LAPTE de oaie, sare, cheag.), Colorant: Caroteni, Conservant: Sorbat de potasiu, Corector de aciditate: Acid lactic, Emulsifiant: Lecitine, Esterii acidului acetic cu mono- si digliceridele, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Agent de încărcare: Clorura de calciu, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 951.1 / 227.6, Grăsimi (g):

12.8 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 18.1 din care: Zaharuri (g): 16.3, Proteine (g): 9.2, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (310.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2948.4 / 705.7,

Grăsimi (g): 39.7 din care: Acizi grași saturați (g) 18.3, Glucide (g): 56.1 din care: Zaharuri (g): 50.4, Proteine (g): 28.6, Sare (g): 2.7

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte Poate contine: Poate conține urme de: Soia

Pappardelle (430.00 g)

Sos ciuperci – 117.64ml (Ciuperci Champignons – 35.76g, Stock pui – 35.76g [Apă, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru], Vin alb – 21.45ml, Gran Cucina, [apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,], Șalota, Usturoi, Cimbru), Pappardelle (Conține Gluten) – 105.47g, Muschi de vita – 64.91g, Zucchini – 56.79g, Roșii cherry – 48.68g, Parmezan (Conține Lapte), Ulei de măsline, Pastă trufe, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 874.1 / 208.6, Grăsimi (g):

10.4 din care: Acizi grași saturați (g) 2.9, Glucide (g): 15.2 din care: Zaharuri (g): 1.8, Proteine (g): 12.7, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (430.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3758.5 / 897.2,Grăsimi (g):

44.7 din care: Acizi grași saturați (g) 12.3, Glucide (g): 65.5 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 54.8, Sare (g): 1

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte, Țelină

Ravioli (290.00 g)

Sos aqua fazza – 132ml (Stock pui (MND) – 60.27g [Apă, Tacâmuri pui, Aripioare de pui, Ceapă, Praz, Morcov, Apio (Conține Țelină), Țelină, Vin alb, Piper negru], Dovlecel – 36.16g, Ceapa, Vin alb, Ulei de măsline, Usturoi, Cimbru), Ravioli (Conține Gluten) – 130g, Unt, (Smantana din lapte de vaca pasteurizata la temperatura inalta.), Brânză Pecorino, (LAPTE de oaie, sare, cheag.), Salvie

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 797.9 / 189.8, Grăsimi (g):

9.5 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 19.2 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 7.2, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (290.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2313.8 / 550.6,

Grăsimi (g): 27.5 din care: Acizi grași saturați (g) 11.8, Glucide (g): 55.6 din care: Zaharuri (g): 3.8, Proteine (g): 20.8, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte, Țelină

Tagliatelle (400.00 g)

Sos bolognese – 200ml, Tagliatelle (Conține Gluten) – 123g, Sos livornez – 40ml (Rosii pelate – 31.23g, [rosii pelate, suc de rosii, corector de aciditate:acid citric.], Apio (Conține Țelină), Ceapă, Morcov, Usturoi, Busuioc), Ulei de măsline, Brânză Pecorino, (LAPTE de oaie, sare, cheag.), Parmezan (Conține Lapte), Busuioc, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 836.6 / 200.6, Grăsimi (g):

12.2 din care: Acizi grași saturați (g) 4.1, Glucide (g): 14.3 din care: Zaharuri (g): 2.4, Proteine (g): 8.8, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3346.2 / 802.4,

Grăsimi (g): 48.8 din care: Acizi grași saturați (g) 16.5, Glucide (g): 57.4 din care: Zaharuri (g): 9.4, Proteine (g): 35.2, Sare (g): 1.8

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte, Țelină

Tiramisu (127.00 g)

Frișcă Elle&Vire – 62.50g, (Smantana din lapte de vaca, stabilizator: caragenan.), Branza

Mascarpone – 33g, (SMANTANA pasteurizata, LAPTE, corector de aciditate: acid citric. Continut de grasime in substanta uscata: min.80%.), Piscoturi, (Faina din GRAU, zahar, OU 20%, agenti de afanare (difosfat disodic, carbonat acid de sodiu, carbonat acid de amoniac), sirop de glucoza, sare, arome naturale.), Zahăr pudră, Cacao, (Cacao cu continut redus de grasime, corectori de aciditate (E501i, E525).), Ness, Antioxidant: Acid citric, Stabilizator: Caragenan, Carbonat de potasiu, Agent de afânare: Carbonati de amoniu: carbonat de amoniu, carbonat acid e amoniu, Difosfat disodic, Acidifiant: Hidroxid de potasiu Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1156.3 / 275.6, Grăsimi (g): 18.6 din

care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 22.5 din care: Zaharuri (g): 10, Proteine (g): 4.2, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (127.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1468.6 / 350,Grăsimi (g):

23.6 din care: Acizi grași saturați (g) 15.5, Glucide (g): 28.5 din care:Zaharuri (g): 12.7, Proteine (g): 5.3, Sare (g): 0.1

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Medici innamorato del cioccolato (290.00 g)

Pate bomb – 150g (Ciocolata neagra – 51.43g, Frișcă – 47.14g, [Smantana din lapte de vaca, stabilizator: caragenan.], Zahar – 22.29g, Ou, Gălbenuș de ou), Blat de nucă si polenta – 50g (Ou, Zahar, Nuci, Ulei de masline extra virgin, [Ulei de masline extra virgin obtinut direct din masline si exclusiv prin procedee mecanice.], Unt, Portocală, Făină de grâu, Făină porumb, Lamaie, Praf de copt), Ganache – 50g (Lapte – 26.18ml, Ou, Zahăr pudră, Amidon, Făină de grâu, gelatina), Înghețată – 40g, (FRISCA (39%), LAPTE condensat degresat, zahar, galbenus de OU, extract de vanilie), Stabilizator: Caragenan

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1636.8 / 391.9, Grăsimi (g): 24.6 din care: Acizi grași saturați (g) 10.5, Glucide (g): 34.7 din care: Zaharuri (g): 11.3, Proteine (g): 9.1, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (290.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 4746.8 / 1136.5,Grăsimi (g):

71.2 din care: Acizi grași saturați (g) 30.4, Glucide (g): 100.6 din care: Zaharuri (g): 32.9, Proteine (g): 26.4, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Nuci

Pizza Capriciossa (830.00 g)

Aluat – 271.24g (Făină de grâu – 158.19g, Apă – 107.45ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 154g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca – 96.87g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 77.50ml, anghinare (MND) – 69.75g, (anghinare, usturoi, pătrunjel, ardei iute, oțet, ulei floarea soarelui, sare), Prosciutto cotto (MND) – 69.75g, Ciuperci champignons – 46.50g, (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic.), Masline – 42.62g, (masline, apa,sare, gluconat de fier(e579), acid lactic(e270).), Oregano, Conservant: Acid sorbic, Nitrit de sodiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Eritorbat de sodiu, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Difosfati, Agent de sechestrare: Trifosfati, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1049.7 / 249.4, Grăsimi (g): 10.6 din care: Acizi grași saturați (g) 6.2, Glucide (g): 24.5 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 14.2, Sare (g): 2.2

Informații nutriționale porție (830.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 8712.3 / 2069.9,Grăsimi (g): 88 din care: Acizi grași saturați (g) 51.1, Glucide (g): 203.4 din care: Zaharuri (g): 12, Proteine (g): 117.5, Sare (g): 18.1

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Parma (850.00 g)

Aluat – 320.58g (Făină de grâu – 186.97g, Apă – 126ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 183.19g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca

– 114.49g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 91.59ml, Prosciutto cotto (MND) – 73.28g, Gorgonzola (Conține Lapte) – 54.96g, Ulei de măsline, Busuioc, Conservant: Nitrit de sodiu, Antioxidant: Eritorbat de sodiu, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Difosfati, Agent de sechestrare: Trifosfati, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1076.5 / 256.1, Grăsimi (g): 12.3 din care: Acizi grași saturați (g) 7.4, Glucide (g): 22.8 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 14.4, Sare (g): 1.9

Informații nutriționale porție (850.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9150.4 / 2176.6,Grăsimi (g):

104.3 din care: Acizi grași saturați (g) 63.1, Glucide (g): 194.1 din care: Zaharuri (g): 9.6, Proteine (g): 122.1, Sare (g): 16.3

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Margherita (768.00 g)

Aluat – 350g (Făină de grâu – 204.13g, Apă – 138.65ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 180g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca – 125g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii

– 100ml, Ulei de măsline, Busuioc, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1008.4 / 239.4, Grăsimi (g): 10.4 din care: Acizi grași saturați (g) 6.1, Glucide (g): 24.7 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 12.4, Sare (g): 1.7

Informații nutriționale porție (768.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 7744.4 / 1838.6,Grăsimi (g): 80 din care: Acizi grași saturați (g) 47.1, Glucide (g): 189.8 din care: Zaharuri (g): 7.2, Proteine (g): 94.9, Sare (g): 13.1

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Buffala (678.00 g)

Aluat – 350g (Făină de grâu – 204.13g, Apă – 138.65ml, Sare, Drojdie), Mozzarella Fresca – 125g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii

– 100ml, Mozzarella bufala – 90g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Ulei de măsline, Busuioc, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 960.6 / 227.8, Grăsimi (g):

8.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.7, Glucide (g): 27.9 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 10.9, Sare (g): 1.7

Informații nutriționale porție (678.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 6513 / 1544.3,Grăsimi (g):

57.1 din care: Acizi grași saturați (g) 32, Glucide (g): 189.2 din care: Zaharuri (g): 7.2, Proteine (g): 73.8, Sare (g): 11.7

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Diavola (850.00 g)

Aluat – 314.81g (Făină de grâu – 183.61g, Apă – 124.71ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 206.88g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca – 112.43g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), SalamNapoli – 98.94g, (Carne de porc, dextroza, sucroza, arome naturale, aroma de fum, condimente. Antioxidant: E301, Conservant E252, conservant: E250,), Sos Rosii – 89.95ml, Ardei iute – 26.98g, Conservant: Nitrit de sodiu, Nitrat de potasiu, Antioxidant: Ascorbat de sodiu, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1133.4 / 269.1, Grăsimi (g): 12.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.6, Glucide (g): 22.8 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 16, Sare (g): 2.1

Informații nutriționale porție (850.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9633.9 / 2287.4,Grăsimi (g):

110.1 din care: Acizi grași saturați (g) 64.8, Glucide (g): 193.5 din care: Zaharuri (g): 7.7, Proteine (g): 135.7, Sare (g): 18.2

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Quattro formaggi (770.00 g)

Aluat – 350g (Făină de grâu – 204.13g, Apă – 138.65ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 220g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.),  Mozzarella Fresca – 100g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Gorgonzola (Conține Lapte) – 70g, Parmezan (Conține Lapte) – 30g, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1183.5 / 281.4, Grăsimi (g): 13.5 din care: Acizi grași saturați (g) 9, Glucide (g): 24.4 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 16.1, Sare (g): 1.9

Informații nutriționale porție (770.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9112.7 / 2166.4,Grăsimi (g):

104.3 din care: Acizi grași saturați (g) 69, Glucide (g): 187.5 din care: Zaharuri (g): 4.1, Proteine (g): 124.4, Sare (g): 14.7

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Cucinotti (835.00 g)

Aluat – 269.35g (Făină de grâu – 157.09g, Apă – 106.70ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 153.92g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca – 96.20g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Salsicia

– 92.35g, Sos Rosii – 76.96ml, Anghinare – 61.57g, (anghinare, usturoi, pătrunjel, ardei iute, oțet, ulei floarea soarelui, sare), Ciuperci conservă – 46.18g, (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ascorbic.), Masline – 38.48g, (masline, apa,sare, gluconat de fier(e579), acid lactic(e270).), Conservant: Acid sorbic, Antioxidant: Acid ascorbic, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1160.5 / 276.3, Grăsimi (g): 13.1 din care: Acizi grași saturați (g) 7.2, Glucide (g):

25.4 din care: Zaharuri (g): 1.1, Proteine (g): 14.3, Sare (g): 2.1

Informații nutriționale porție (835.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9690.4 / 2307.2,Grăsimi (g):

109.3 din care: Acizi grași saturați (g) 59.7, Glucide (g): 211.8 din care: Zaharuri (g): 9.5, Proteine (g): 119.7, Sare (g): 17.2

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Toscana (845.00 g)

Aluat – 287.14g (Făină de grâu – 167.46g, Apă – 113.75ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 164.08g,

(LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Salam salsicia

– 98.45g, Mozzarella Fresca – 82.04g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 82.04ml, Gorgonzola (Conține Lapte) – 49.22g, Roșii uscate – 41.02g, Porumb – 41.02g, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1209.6 / 288, Grăsimi (g):

13.6 din care: Acizi grași saturați (g) 8, Glucide (g): 27.5 din care: Zaharuri (g): 2.8, Proteine (g): 15.1, Sare (g): 2.5

Informații nutriționale porție (845.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 10221 / 2433.6,

Grăsimi (g): 114.5 din care: Acizi grași saturați (g) 67.6, Glucide (g): 232.1 din care: Zaharuri (g): 23.5, Proteine (g): 127.7, Sare (g): 21.5

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Ricotta i Salami (800.00 g)

Aluat – 266.67g (Făină de grâu – 155.52g, Apă – 105.64ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 167.62g,

(LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Salam salsicia

– 83.81g, Mozzarella Fresca – 76.19g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 76.19ml, Prosciutto cotto – 68.57g, Ricotta – 60.95g, (ZER pasteurizat, FRISCA din LAPTE pasteurizat, sare, corector de aciditate (acid citric).),

Conservant: Nitrit de sodiu, Antioxidant: Eritorbat de sodiu, Corector de aciditate: Acid citric, Agent de îngroșare: Caragenan, Stabilizator: Difosfati, Agent de sechestrare: Trifosfati, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1234.5 / 293.7, Grăsimi (g): 14.2 din care: Acizi grași saturați (g) 8.3, Glucide (g): 26.1 din care: Zaharuri (g): 1.5, Proteine (g): 16.5, Sare (g): 2.1

Informații nutriționale porție (800.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9876 / 2349.9, Grăsimi (g):

113.2 din care: Acizi grași saturați (g) 66.2, Glucide (g): 208.9 din care: Zaharuri (g): 12, Proteine (g): 132, Sare (g): 17

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pizza Tono (850.00 g)

Aluat – 294.55g (Făină de grâu – 171.79g, Apă – 116.69ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 185.15g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Ton – 92.57g, Mozzarella Fresca – 84.16g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 84.16ml, Masline – 42.08g, (masline, apa,sare, gluconat de fier(e579), acid lactic(e270).), Ceapa – 33.66g, Porumb – 33.66g, Corector de aciditate: Acid citric Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1018.3 / 241.7, Grăsimi

(g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.9, Glucide (g): 23.8 din care: Zaharuri (g): 1.4, Proteine (g): 15.2, Sare (g): 1.9

Informații nutriționale porție (850.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 8655.4 / 2054.2,Grăsimi (g):

81.6 din care: Acizi grași saturați (g) 50.2, Glucide (g): 201.9 din care: Zaharuri (g): 12, Proteine (g): 128.9, Sare (g): 16.1

Alergeni: Conține: Gluten, Pește, Lapte

Pizza Prosciutto (820.00 g)

Aluat – 271.27g (Făină de grâu – 158.21g, Apă – 107.46ml, Sare, Drojdie), Mozzarella – 170.51g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Mozzarella Fresca – 108.51g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Sos Rosii – 77.50ml, Prosciutto crudo – 69.75g, (Carne de porc (94%). sare. arome naturale ( verdeturi fine. condimente). dextroza. zahar. antioxidant: e301. conservant: nitrit de sodiu (e250). fum natural din lemn de fag.), Roșii cherry – 69.75g, Parmezan (Conține Lapte) – 23.25g, rucola, Ulei de măsline, Busuioc, Conservant: Nitrit de sodiu, Antioxidant: Ascorbat de sodiu, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1213.2 / 288.5, Grăsimi (g): 13.9 din care: Acizi grași saturați (g) 7.5, Glucide (g): 23.9 din care: Zaharuri (g): 1.3, Proteine (g): 17.6, Sare (g): 2.4

Informații nutriționale porție (820.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 9948.1 / 2365.5,Grăsimi (g):

113.7 din care: Acizi grași saturați (g) 61.6, Glucide (g): 195.7 din care: Zaharuri (g): 10.7, Proteine (g): 144, Sare (g): 19.6

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Pâine de casă (MND) (150.00 g)

Făină de grâu – 85g, Lapte – 38ml, Ou, Ulei de floarea soarelui, Susan alb, Drojdie, Zahăr Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1122.7 / 265.4, Grăsimi

(g): 5.8 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide (g): 45.5 din care: Zaharuri (g): 3.3, Proteine (g): 9.4, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (150.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1684.1 / 398.1,Grăsimi (g): 8.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.6, Glucide (g): 68.2 din care: Zaharuri (g): 5, Proteine (g): 14.2, Sare (g): 0.1

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Susan

Ciorbă de văcuță (508.00 g)

Ciorbă de văcuță – 300g (oase vită – 85.40g, Rasol vită – 44g, Pulpa de vită – 34g, Cartofi – 30g, Borș acru, [Apa, tarate de grau, malt.], Fasole verde, Ardei gras, Țelină, Morcov, Ulei de floarea soarelui, Leuștean, Bulion, [Rosii (98.3 %), sare (1.7%).

Subsatanta uscata solubila minim 18%.], Ceapă, Pătrunjel), Pâine de casă (MND) -150g (Făină de grâu – 85g, Lapte – 38ml, Ou, Ulei de floarea soarelui, Drojdie, Susan alb, Zahăr), Smântână – 40g, Ardei iute murat, (ardei iute, apă, oțet, sare)

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 840.7 / 200.6, Grăsimi (g):

10.2 din care: Acizi grași saturați (g) 3.6, Glucide (g): 16.2 din care: Zaharuri (g): 2, Proteine (g): 11.8, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (508.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 4270.7 / 1019.3,Grăsimi (g):

51.7 din care: Acizi grași saturați (g) 18.1, Glucide (g): 82.3 din care: Zaharuri (g): 10.4, Proteine (g): 60.1, Sare (g): 0.7

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Țelină, Susan

Ciorba rădăuțeană (530.00 g)

Ciorbă Rădăuțeană – 300g (Tacâmuri pui – 122.94g, Smântână – 53.28g, Piept de pui

– 40.98g, Bors, [apa. tarate de grau, malt.], Țelină, Morcov, Usturoi, Ceapă, Unt, Gălbenuș de ou, Ardei gras, Ulei de floarea soarelui, Amidon), Pâine de casă (MND) – 150g (Făină de grâu – 85g, Lapte – 38ml, Ou, Ulei de floarea soarelui, Drojdie, Susanalb, Zahăr), Smântână – 80g

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 906.7 / 217.2, Grăsimi (g):

13.7 din care: Acizi grași saturați (g) 6.9, Glucide (g): 15.2 din care: Zaharuri (g): 2.1, Proteine (g): 9.1, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (530.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 4805.7 / 1151.4,

Grăsimi (g): 72.4 din care: Acizi grași saturați (g) 36.6, Glucide (g): 80.3 din care: Zaharuri (g): 11.2, Proteine (g): 48.1, Sare (g): 0.6

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Țelină, Susan

Supă cremă de roșii (330.00 g)

SUPĂ CREMĂ ROȘII – 300g (Roșii – 180g, [Rosii, suc de rosii, corector de aciditate:acid citric.], Orez – 42g, Ceapă – 25g, Brânză tare, [Lapte din vaca, crud, sare, cheag, conservant: lizozim din OU], Ardei, Pasta de tomate, Usturoi, Busuioc, Zahăr, Sare),Crutoane (Conține Gluten, Lapte, Susan) – 30g, (Faina de GRAU moale, ulei de palmier, sare, drojdie naturala, zahar. (Conține Gluten, Lapte, Susan)), Antioxidant: Acid citric, Conservant: Lizozim

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 536 / 127.3, Grăsimi (g):

2.8 din care: Acizi grași saturați (g) 1.1, Glucide (g): 21.4 din care: Zaharuri (g): 9.8, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 1

Informații nutriționale porție (330.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1768.9 / 420.2,Grăsimi (g): 9.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 70.6 din care: Zaharuri (g): 32.4, Proteine (g): 15, Sare (g): 3.2

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Susan

Salata Fresca (400.00 g)

Salată mixtă – 100g (Castraveti – 33.33g, Roșii proaspete – 26.67g, Ardei, Salată verde, Ceapă), Avocado – 60g, Brânză capră (MND) – 50g, (LAPTE de capră, sare, fermenți lactici, cheag), Ananas – 30g, Grapefruit – 30g, Portocală – 30g, Dressing – 20g (Piure portocale, Migdale, Rozmarin), Rodie – 20g, Ulei de măsline, Suc lămâie,

Fructe de Goji, Merisoare uscate, (Merișor, zahăr din trestie, ulei de

floarea-soarelui.), Miere, Otet balsamic crema (Conține Sulfiți), (Otet balsamic de Modena (IGP 39% (otet din vin, concentrat din must de vin, colorant (caramel E150), amidon modificat). (Conține Sulfiți)), seminte de chimen, Colorant: Caramel I, Conservant: Sorbat de potasiu Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 582.4 / 141.4, Grăsimi (g):

9.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 12 din care: Zaharuri (g): 8.5, Proteine (g): 3.4, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2329.7 / 565.5,

Grăsimi (g): 37 din care: Acizi grași saturați (g) 10.1, Glucide (g): 47.9 din care: Zaharuri (g): 33.9, Proteine (g): 13.5, Sare (g): 0.8

Alergeni: Conține: Lapte, Sulfiți

Salata Caesar cu pui (415.00 g)

Salata iceberg – 150g, Piept de pui – 100g, Dressing – 70g (Portocale – 26.25ml, lămâîe, Ulei de măsline, Miere), Crutoane (Conține Gluten, Lapte, Susan) – 30g, (Faina de GRAU moale, ulei de palmier, sare, drojdie naturala, zahar. (Conține Gluten, Lapte, Susan)), Brânză tare (Conține Ouă, Lapte) – 25g, (LAPTE de vacă crud, sare, cheag (Conține Ouă, Lapte)), Bacon – 20g, (Piept de porc (95%). apa. zaharuri (sirop de glucoza). sare. stabilizatori ( trifosfati). proteina animala din porc. proteina din lapte . antioxidant (ascorbat de sodiu). extracte de condimente. aromenaturale. conservant (acetat de sodiu. nitrit de sodi), Mix seminte – 20g, (seminte de floarea soarelui, seminte de in, seminte de susan, seminte de dovleac.), Conservant: Nitrit de sodiu, Acetati de sodiu, Lizozim, Antioxidant: Ascorbat de sodiu, Stabilizator: Trifosfati

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 690.8 / 180.2, Grăsimi (g):

10.3 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 9.3 din care: Zaharuri (g): 7.5, Proteine (g): 12.7, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (415.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2866.9 / 747.9,

Grăsimi (g): 42.7 din care: Acizi grași saturați (g) 15.6, Glucide (g): 38.4 din care: Zaharuri (g): 31.1, Proteine (g): 52.6, Sare (g): 2.4

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Susan Poate contine: Poate conține urme de: Țelină

Salata Caesar cu creveți (450.00 g)

Salată mixtă – 180g (Castraveti – 60g, Roșii proaspete – 48g, Ardei – 30g, Salată verde

– 30g, Ceapă), Dressing – 80g (Portocale – 30ml, lămâîe – 20ml, Ulei de măsline – 20ml, Miere), Creveți* – 80g, Brânză tare (MND) (Conține Ouă, Lapte) – 35g, (LAPTE de vacă crud, sare, cheag (Conține Ouă, Lapte)), Crutoane (Conține Gluten, Lapte, Susan) – 30g, (Faina de GRAU moale, ulei de palmier, sare, drojdie naturala, zahar. (Conține Gluten, Lapte, Susan)), Bacon – 25g, (Piept de porc (95%). apa. zaharuri (sirop de glucoza). sare. stabilizatori ( trifosfati). proteina animala din porc. proteina din lapte . antioxidant (ascorbat de sodiu). extracte de condimente. arome naturale. conservant (acetat de sodiu. nitrit de sodi), Mix de seminte (Conține Soia, Nuci, Muștar, Susan) – 20g, (Seminte de floarea soarelui, seminte de in, seminte de susan, seminte de dovleac. (Conține Soia, Nuci, Muștar, Susan)), Conservant: Nitrit de sodiu, Acetati de sodiu, Lizozim, Antioxidant: Ascorbat de sodiu, Stabilizator: Trifosfati

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 650 / 158.1, Grăsimi (g):

8.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.5, Glucide (g): 11 din care: Zaharuri (g): 10.7, Proteine (g): 9.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (450.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2925.2 / 711.6,

Grăsimi (g): 36.8 din care: Acizi grași saturați (g) 11.1, Glucide (g): 49.5 din care: Zaharuri (g): 48.2, Proteine (g): 41.9, Sare (g): 2.3

Alergeni: Conține: Gluten, Crustacee, Ouă, Soia, Lapte, Nuci, Muștar, Susan Poate contine: Poate conține urme de: Țelină

*provenit din produse congelate

Spaghetti cu creveți și sos roșu (532.00 g)

Paste spaghetti – 155g, (Gris din GRAU dur, apa.), Roșii – 105g, (Rosii, suc de rosii, corector de aciditate: acid citric.), Creveți* – 70g, Midii* – 50g, vongole (Conține Moluște)* – 42.50g, Vin alb – 30ml, Roșii cherry – 30g, Unt, Smântână lichidă, (apă, grăsimi

vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,), Usturoi, Salota, Busuioc, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Antioxidant: Acid citric, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 783 / 187.6, Grăsimi (g):

4.5 din care: Acizi grași saturați (g) 2.1, Glucide (g): 22.4 din care: Zaharuri (g): 20.8, Proteine (g): 11.6, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (532.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 4165.8 / 997.9,

Grăsimi (g): 24.2 din care: Acizi grași saturați (g) 11.4, Glucide (g): 119.2 din care: Zaharuri (g): 110.4, Proteine (g): 61.8, Sare (g): 1

Alergeni: Conține: Gluten, Crustacee, Lapte, Moluște Poate contine: Poate conține urme de: Ouă, Soia

*provenit din produse congelate

Tochitură cu ou, brânză de burduf și mămăliguță (510.00 g)

Mămăligă – 100g, (apă. mălai, sare), Pulpă de porc – 100g, Ou prajit – 60g, Piept de porc – 60g, Cârnați – 50g, Branza de burduf – 40g, (Cas din lapte de oaie, cas din lapte de vaca, sare.), Gogosari in otet – 40g, (ardei gogsari taiati, apa, sare neiodata, otet (1.6%), indulcitor (zaharina).), Castraveti murati – 40g, Sos Rosii, Usturoi, Boia de ardei, (Boia de ardei dulce), Cimbru, Îndulcitor: Zaharina si sarurile de Na, K, Ca Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 742.4 / 177.6, Grăsimi (g):

10.8 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 5.2 din care: Zaharuri (g): 0.5, Proteine (g): 14.5, Sare (g): 1.2

Informații nutriționale porție (510.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3786.4 / 905.6,Grăsimi (g):

54.9 din care: Acizi grași saturați (g) 13.2, Glucide (g): 26.4 din care: Zaharuri (g): 2.7, Proteine (g): 73.8, Sare (g): 6

Alergeni: Conține: Ouă, Lapte

Ciulama de hribi cu mămăliguță (500.00 g)

Hribi – 220g, Mămăliguță – 150g, (apă. mălai, sare), Smântână vegetală – 55g, (apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,), Smântână – 30g, Ceapă, Ulei de floarea soarelui, Usturoi, Pătrunjel, Mărar, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 543 / 130.5, Grăsimi (g):

7.9 din care: Acizi grași saturați (g) 2, Glucide (g): 10.3 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 4.5, Sare (g): 0.4

Informații nutriționale porție (500.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2714.9 / 652.3,Grăsimi (g):

39.3 din care: Acizi grași saturați (g) 10.2, Glucide (g): 51.4 din care: Zaharuri (g): 4.1, Proteine (g): 22.5, Sare (g): 2.1

Alergeni: Conține: Lapte

Piept de rață cu piure de cartofi cu vanilie (320.00 g)

Piept de rață – 200g, Cartofi – 86g, Dressing (Piure portocale, Migdale, Rozmarin), Rodie, Esență de vanilie

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 443.5 / 105.7, Grăsimi (g):

3 din care: Acizi grași saturați (g) 0, Glucide (g): 6 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 13.1, Sare (g): 0

Informații nutriționale porție (320.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1419.2 / 338.3,Grăsimi (g): 9.6 din care: Acizi grași saturați (g) 0.1, Glucide (g): 19.4 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 42, Sare (g): 0.1

Creveți în sos de unt (400.00 g)

Creveți* – 132g, Pâine – 130g (Făină de grâu – 73.67g, Lapte – 32.93ml, Ou, Ulei de floarea soarelui, Drojdie, Susan alb, Zahăr), Unt – 35g, Gran Cucina – 28g, (apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă delapte,), Vin alb 25ml, Lamaie – 20ml, Ulei de măsline, Ceapă, Usturoi, Busuioc, Cimbru, Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 908.8 / 217.4, Grăsimi (g):

12.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.7, Glucide (g): 16.3 din care: Zaharuri (g): 1.6, Proteine (g): 9.3, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3635.3 / 869.6,

Grăsimi (g): 50.5 din care: Acizi grași saturați (g) 22.8, Glucide (g): 65 din care: Zaharuri (g): 6.6, Proteine (g): 37, Sare (g): 2.1

Alergeni: Conține: Gluten, Crustacee, Ouă, Lapte, Susan

*provenit din produse congelate

Dorada cu legume la grătar (478.00 g)

Dorada (Conține Pește) – 250g, Legume la grătar – 220g (Ardei – 59g, Ciuperci – 50g, Vinetele – 35ml, Dovlecel – 34g, Ceapa – 29g, Ulei de floarea soarelui, Sare), Ulei de floarea soarelui Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 416.5 / 99.8, Grăsimi (g): 6 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 2.4 din care: Zaharuri (g): 1.2, Proteine (g): 9.7, Sare (g): 0.2

Informații nutriționale porție (478.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1990.8 / 476.9,Grăsimi (g):

28.5 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 11.5 din care: Zaharuri (g): 5.7, Proteine (g): 46.1, Sare (g): 1

Alergeni: Conține: Pește

Legume la grătar (220.00 g)

Ardei – 60g, Ciuperci – 50g, Vinetele – 35ml, Dovlecel – 34g, Ceapa – 30g, Ulei de floarea soarelui, Sare

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 268.1 / 64.7, Grăsimi (g):

4.8 din care: Acizi grași saturați (g) 0.6, Glucide (g): 5.2 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 1.3, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (220.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 589.8 / 142.3,Grăsimi (g):

10.5 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 11.5 din care: Zaharuri (g): 5.7, Proteine (g): 2.9, Sare (g): 0.7

Burger Ribs (750.00 g)

Burger Ribs – 500g (Carne burger – 147g, [95% carne vită (50% vită Angus), 4% făină de orez, sare, piper.], chiflă burger (MND) – 110g [Făină de grâu, Lapte, Ou, Ulei de floarea soarelui, Zahăr, Semințe de floarea soarelui, Drojdie], Coaste de porc – 80g, Castraveti murati – 30g, Roșii proaspete – 30g, Sos BBQ (Conține Muștar, Gluten) – 30ml, [Apã, miere, zahãr, roşii, melasã, oţet, amidon modificat, usturoi, 2% wiskey bourbon, sare afumatã, extract de malţ (GLUTEN), condimente şi, ierburi (conține MUȘTAR). (Conține Muștar, Gluten)], Sos usturoi – 30g [Ulei de floarea soarelui, Ou, Suc de lamaie / Suc de lime, Usturoi, Muştar, Coniac / Coniac], Branza cheddar – 20g, rucola, Halapeno), Cartofi prăjiți – 180g, Sos cheddar 70g (Gran Cucina – 40g, [apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromăde lapte,], Branza cheddar – 20g, Lapte), Colorant: Caroteni, Extract paprika, capsantina, capsorubina, Antioxidant: Acid ascorbic, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1100.9 / 263.9, Grăsimi (g): 17.6 din care: Acizi grași saturați (g) 5.3, Glucide (g): 20.8 din care: Zaharuri (g): 6, Proteine (g): 9.4, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (750.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 8256.5 / 1979.6,Grăsimi (g):

132.1 din care: Acizi grași saturați (g) 40, Glucide (g): 155.7 din care: Zaharuri (g): 45.3, Proteine (g): 70.3, Sare (g): 3.7

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Muștar

Poate contine: Poate conține urme de: Arahide, Soia, Nuci, Susan, Lupin

Beef burger (690.00 g)

Beef burger – 510g (Carne burger* – 216.36g, [95% carne vită (50% vită Angus), 4% făină de orez, sare, piper.], chiflă burger (MND) – 170g [Făină de grâu, Lapte, Ou, Ulei de floarea soarelui, Zahăr, Semințe de floarea soarelui, Drojdie], Branza cheddar – 30.91g, Ciuperci – 23.18g, sos dulce-acrișor – 23.18g, [roșii (din concentrat), sirop de fructoză-glucoză, oțet, amidon modificat, sare, aromă.], Ceapa, Salata iceberg, Castraveti murati), Cartofi prăjiți – 180g, Conservant: Sorbat de potasiu, Benzoat de sodiu, Antioxidant: Acid ascorbic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1074.7 / 256.1, Grăsimi (g): 14.4 din care: Acizi grași saturați (g) 5.2, Glucide (g): 24.5 din care: Zaharuri (g): 6.2, Proteine (g): 9.2, Sare (g): 0.6

Informații nutriționale porție (690.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 7415.5 / 1767.2,Grăsimi (g):

99.1 din care: Acizi grași saturați (g) 35.9, Glucide (g): 168.8 din care: Zaharuri (g): 42.6, Proteine (g): 63.5, Sare (g): 3.8

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Păcintă de casă cu mere și sos de vanilie (270.00 g)

Plăcintă cu mere – 200g (Mere – 88.87g, Făină de grâu – 39.50g, Mere călite – 29.62g, Zahăr, Ou, Unt, [Smantana din lapte de vaca pasteurizata la temperatura inalta.], Ulei de floarea soarelui, Praf de copt, [Agenti de afanare difosfat disodic E450i si carbonat acid de sodiu E500ii, amidon din porumb.], Scorțișoară), Sos vanilie – 70g (Smântână vegetală – 35.90g, [apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,], Smântână, Zahăr, Amidon, Lapte, Esență de vanilie), Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic, Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Difosfat disodic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 898.4 / 213.7, Grăsimi (g):

9.7 din care: Acizi grași saturați (g) 3.8, Glucide (g): 23.6 din care: Zaharuri (g): 15, Proteine (g): 3, Sare (g): 0.1

Informații nutriționale porție (270.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2425.5 / 577,

Grăsimi (g): 26.2 din care: Acizi grași saturați (g) 10.3, Glucide (g): 63.8 din care: Zaharuri (g): 40.4, Proteine (g): 8, Sare (g): 0.1

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Papanași cu smântână și dulceață de afine (400.00 g)

Papanași – 250g (Brânză de vaci – 183.15g, Făină de grâu – 27.47g, Zahăr pudră, zahăr vanilat, [zahăr, aromă etilvanilină], coaja de portocala, Esență de vanilie, Praf de copt, [Agenti de afanare difosfat disodic E450i si carbonat acid de sodiu E500ii, amidon din porumb.], Coaja de lamaie), Smântână – 100g, Dulceata de afine – 50g,Agent de afânare: Bicarbonat de sodiu, Difosfat disodic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 846.1 / 201.9, Grăsimi (g):

9.9 din care: Acizi grași saturați (g) 6.6, Glucide (g): 20.3 din care: Zaharuri (g): 14, Proteine (g): 8.1, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (400.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3384.4 / 807.6,

Grăsimi (g): 39.7 din care: Acizi grași saturați (g) 26.4, Glucide (g): 81.1 din care: Zaharuri (g): 56, Proteine (g): 32.4, Sare (g): 2

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Clătite bucovinene la cuptor (350.00 g)

Clătite la cuptor – 240g (Brânză de vaci – 90g, Ou – 45g, Lapte – 37.50ml, Zahăr – 30g, Făină de grâu – 22.50g, Stafide (Conține Sulfiți), coaja de portocala, Esență de vanilie), Sos vanilie – 110g (Smântână vegetală – 56.41g, [apă, grăsimi vegetale(16% ulei floarea soarelui, 1% ulei măsline), zer pudră, aromă de lapte,], Smântână – 21.15g, Zahăr, Amidon, Lapte, Esență de vanilie), Colorant: Caroteni, Emulsifiant: Lecitine, Stabilizator: Fosfati de sodiu, Guma de Carruba, Guma Guar, Amidon modificat: Fosfat de diAmidon hidroxipropilic

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 816.9 / 194.1, Grăsimi (g):

8.1 din care: Acizi grași saturați (g) 3.5, Glucide (g): 23.4 din care: Zaharuri (g): 15.6, Proteine (g): 6.9, Sare (g): 0.3

Informații nutriționale porție (350.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 2859.2 / 679.4,

Grăsimi (g): 28.5 din care: Acizi grași saturați (g) 12.2, Glucide (g): 81.9 din care: Zaharuri (g): 54.5, Proteine (g): 24, Sare (g): 1.2

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Sulfiți

Focaccia cu usturoi (315.00 g)

Aluat – 283g (Făină de grâu – 165.05g, Apă – 112.11ml, Sare, Drojdie), Ulei de măsline, Usturoi

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1139.8 / 269.4, Grăsimi

(g): 5.5 din care: Acizi grași saturați (g) 0.8, Glucide (g): 48.8 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 7.9, Sare (g): 2.3

Informații nutriționale porție (315.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3590.5 / 848.7,Grăsimi (g):

17.3 din care: Acizi grași saturați (g) 2.6, Glucide (g): 153.8 din care: Zaharuri (g): 3, Proteine (g): 24.8, Sare (g): 7.1

Alergeni: Conține: Gluten

Focaccia cu parmezan (315.00 g)

Aluat – 280g (Făină de grâu – 163.30g, Apă – 110.92ml, Sare, Drojdie), Brânză tare (Conține Ouă, Lapte) – 24g, (LAPTE de vacă crud, sare, cheag (Conține Ouă, Lapte)), Ulei de măsline, Oregano, Conservant: Lizozim

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 1175.7 / 277.9, Grăsimi (g): 6.2 din care: Acizi grași saturați (g) 2.3, Glucide (g): 47.1 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 10, Sare (g): 2.4

Informații nutriționale porție (315.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 3703.6 / 875.3,Grăsimi (g):

19.5 din care: Acizi grași saturați (g) 7.1, Glucide (g): 148.3 din care: Zaharuri (g): 2.6, Proteine (g): 31.6, Sare (g): 7.5

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Pizza Sucită (830.00 g)

Aluat – 215g (Făină de grâu – 125.39g, Apă – 85.17ml, Sare, Drojdie), Mozzarella Fresca – 125g, (lapte vacă pasteurizat, sare, acidifiant: acid citric, cheag.), Mozzarella – 100g, (LAPTE de vaca pasteurizat, sare, culturi LACTICE, cheag.), Prosciutto crudo – 100g, (Carne de porc (94%). sare. arome naturale ( verdeturi fine. condimente). dextroza. zahar. antioxidant: e301. conservant: nitrit de sodiu (e250). fum natural din lemn de fag.), Sos Rosii 100ml, Ciuperci champignons – 60g, (Ciuperci, apa, sare, acidifiant: acid citric, antioxidant: acid ), Anghinare – 60g, (anghinare, usturoi, pătrunjel, ardei iute, oțet, ulei floarea soarelui, sare), Măsline – 50g, Ulei de măsline – 20ml, Conservant: Acid sorbic, Nitrit de sodiu, Antioxidant: Acid ascorbic, Ascorbat de sodiu, Acid citric, Corector de aciditate: Acid citric

Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 856.1 / 204.1, Grăsimi (g):

10.9 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 15.3 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 11.4, Sare (g): 2

Informații nutriționale porție (830.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 7105.5 / 1694.1,

Grăsimi (g): 90.7 din care: Acizi grași saturați (g) 35.9, Glucide (g): 126.9 din care: Zaharuri (g): 7.6, Proteine (g): 95, Sare (g): 16.4

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Crispy de pui (300.00 g)

Cartofi – 170g, Crispy pui (Conține Lapte, Ouă, Gluten)* – 130g, (Piept pui 64%, făină grâu, apă, amidon grâu, ulei rapiță, sare, amidon modificat de cartof, amidon orez, făină porumb, oregano uscat, amidon cartof, aromatizant (conține LAPTE; OU), usturoi uscat, colorant (extract boia), ceapă deshidratată, extract condimente (Conține Lapte, Ouă, Gluten)), Agent de afânare: Difosfati, Bicarbonat de sodiu, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 605.6 / 144.2, Grăsimi (g):

4.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 17.4 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 7.8, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1816.7 / 432.5,Grăsimi (g):

14.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 52.2 din care: Zaharuri (g): 2.7, Proteine (g): 23.5, Sare (g): 2.6

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Poate contine: Poate conține urme de: Soia, Țelină, Muștar

*provenit din produse congelate

Crispy de pui (300.00 g)

Cartofi – 170g, Crispy pui (Conține Lapte, Ouă, Gluten)* – 130g, (Piept pui 64%, făină grâu, apă, amidon grâu, ulei rapiță, sare, amidon modificat de cartof, amidon orez, făină porumb, oregano uscat, amidon cartof, aromatizant (conține LAPTE; OU), usturoi uscat, colorant (extract boia), ceapă deshidratată, extract condimente (Conține Lapte, Ouă, Gluten)), Agent de afânare: Difosfati, Bicarbonat de sodiu, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 605.6 / 144.2, Grăsimi (g):

4.9 din care: Acizi grași saturați (g) 0.4, Glucide (g): 17.4 din care: Zaharuri (g): 0.9, Proteine (g): 7.8, Sare (g): 0.9

Informații nutriționale porție (300.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1816.7 / 432.5,Grăsimi (g):

14.7 din care: Acizi grași saturați (g) 1.2, Glucide (g): 52.2 din care: Zaharuri (g): 2.7, Proteine (g): 23.5, Sare (g): 2.6

Alergeni: Conține: Gluten, Ouă, Lapte

Poate contine: Poate conține urme de: Soia, Țelină, Muștar

*provenit din produse congelate

Șnițel de pui (300.00 g)

Cartofi – 170g, Șnițel pui* – 130g, (carne pui 60%, zaharuri (dextroză, zahăr), făină GRÂU, amidon modificat, amidon din cartofi, amidon din porumb, fibră vegetală, proteină din LAPTE, extract de drojdie, extras uleios de boia dulce, sare, condimente (usturoi, piper, ghimbir, coriandru), arome, ulei floarea soarelui.), Conservant: Acetatide sodiu, Antioxidant: Ascorbat de sodiu, Stabilizator: Citrati de sodiu, Trifosfati, Agent gelatinizant: Caragenan, Potențiator de aromă: Glutamat monosodic Informații nutriționale 100g: Valoare Energetică (kJ/kcal): 607.3 / 144.6, Grăsimi (g):

7.8 din care: Acizi grași saturați (g) 1.4, Glucide (g): 17.7 din care: Zaharuri (g): 0.8, Proteine (g): 7.4, Sare (g): 0.5

Informații nutriționale porție (300.00g)Valoare Energetică (kJ/kcal): 1821.9 / 433.9,Grăsimi (g):

23.4 din care: Acizi grași saturați (g) 4.3, Glucide (g): 53 din care: Zaharuri (g): 2.5, Proteine (g): 22.2, Sare (g): 1.6

Alergeni: Conține: Gluten, Lapte

Poate contine: Poate conține urme de: Soia, Țelină, Muștar

*provenit din produse congelate

MENIU RESTAURANT

Cucinotti este locul unde fascinația Toscanei vine la dumneavoastră, aducând autenticitatea și rafinamentul gastronomiei italienești chiar în inima Sucevei, la Mandachi Hotel & Spa!

STARTER
 • Burratina fresca 52 lei

  cu ulei de busuioc, rucola și roșii cherry (300gr)

 • Aperitivo toscano 196 lei

  platou brânzeturi maturate în Barolo şi frunze de castane, pecorino şi parmigiano reggiano maturate 24 luni şi mix salamuri uscate (810 gr)

 • Tartar de vită 78 lei

  (240 gr)

SOUPS/ CREAM SOUPS
 • Supă cremă de hribi, bruschete cu unt şi cimbru 34 lei

  hribi, smântână, ulei de măsline, baghetă, unt, cimbru(300ml)

 • Supă cremă de roşii 32 lei

  roşii, ceapă roşie, unt, busuioc, usturoi, ardei gras, crutoane (300 ml)

 • Supă de fructe de mare 64 lei

  creveti, midii, calamari (350 g)

 • Ciorbă Rădăuteană cu gogoşari murati 34 lei

  piept de pui, smântână, ou(300 ml)

 • Ciorbă tăranească de vită 38 lei

  rasol de vită, legume (300 ml)

SALADS
 • Salată de vită cu sos de hrean 48 lei

  muşchi vită, roşii cherry, ardei roşu, ciuperci, orez crocant, mix seminţe(450 g)

 • Salată cu brânză de capră şi kale 44 lei

  (400 g)

 • Salată Fresca 44 lei

  mix de salată, brânză de capră, portocale, grapefruit, ananas copt, rodie, avocado, merisoare, goji, chimen, seminte(400 g)

 • Salată Caesar cu pui 42 lei

  salată iceberg, bacon, piept de pui, parmezan, sos Caesar, crutane, mix de seminte (400 g)

 • Salată Caesar cu creveti 48 lei

  salată iceberg, bacon, creveti, parmezan, sos Caesar, crutane, mix de seminte (450 g)

PASTA
 • Pici aglione 32 lei

  noodles italian cu sos de roșii (350 g)

 • Spaghetti Carbonara 43 lei

  (350 g)

 • Lasagna bastarda 76 lei

  cu fructe de mare și cavolo nero (420 g)

 • Gnocchi quattro formaggi 41 lei

  (320 g)

 • Pappardelle cu sos de ciuperci, mușchi de vită și zucchini 66 lei

  (430 g)

 • Ravioli umplute cu spanac și ricotta, în sos de unt și salvie 36 lei

  (290 g)

 • Spaghetti cu creveti şi sos roşu 46 lei

  (290 g)

MAIN COURSES
 • Ciulama de hribi şi mămăligută 49 lei

  (500 g)

 • Tochitură cu ou, brânză de burduf şi mămăligută 55 lei

  (500 g)

 • Bistecca Aberdeen 37 lei/100g

  vită maturată 35 zile servită cu sare infuzată în lămâie şi salată rucola

 • Muşchi de vită 117 lei

  cu sos foie gras, ciuperci şi cartofi piure (220/180g)

 • Rosticciana 69 lei

  coaste de porc cu rozmarin, cartofi naturali prăjiţi şi sos de hrean (600/200g)

 • Cocoşel de munte 63 lei

  cu chipsuri de cartofi şi sos de usturoi (600/130g)

 • Porchetta de scrofiţă 64 lei

  cu risotto şi ciuperci murate şi magiun de prune (180/220 g)

 • Piept de rată cu piure de cartofi cu vanilie 75 lei

  (320 g)

 • Piept de pui la grătar cu legume 35 lei

  (320 g)

 • Pâine de casă 8 lei

  (150 g)

PENTRU COPII
 • Crispy de pui cu piure de cartofi 25 lei

  (250 g)

 • Snitel de pui cu piure de cartofi 25 lei

  (250 g)

FISH AND SEA FOOD
 • Sea Bass 74 lei

  Sea Bass cu piure de conopidă afumat și roșii confiate (400/120 g)

 • Caracatița 129 lei

  Caracatiță cu risotto negru, piure de porumb și ceapă murată (180/210 g)

 • Creveti in sos de unt 80 lei

  (400 g)

 • Ton Roșu 88 lei

  cu mousse de citrice și salată de praz (150 /120/130 g)

 • Dorada la grătar cu legume 70 lei

  (300 g)

PIZZA
 • Buffala 44 lei

  sos de roşii, mozarella di buffala, busuioc (820g)

 • Parma 38 lei

  sos roşii, mozzarella, prosciutto di parma, gorgonzola (450g)

 • Margherita 31 lei

  sos de roşii, mozarella, busuioc (780g)

 • Diavola 43 lei

  sos de roşii, mozarella, salam italian picant, ardei iute (850g)

 • Quattro Formaggi 41 lei

  patru tipuri de brânzeturi (850g)

 • Cucinotti 49 lei

  sos roşii, mozzarella di bufala, salsiccia picante, ciuperci, măsline, carciofini (835g)

 • Capriciossa 41 lei

  sos roşii, mozarella, prosciutto cotto, ciuperci, măsline negre, carciofini (830g)

 • Toscana 41 lei

  sos roşii, porumb, roșii uscate, gorgonzola, salsiccia (845g)

 • Pizza Ricotta i Salami 43 lei

  sos de roşii, mozarella di buffala, busuioc (800g)

 • Pizza Tono 45 lei

  sos roşii, mozzarella, ton, porumb, măsline, ceapă roşie (850g)

 • Prosciutto 44 lei

  sos roşii, mozarella, prosciutto crudo, parmezan, roşii cherry, rucola (820g)

 • Pizza Sucită 41 lei

  sos de roșii, mozarella, prosciutto cotto, ciuperci, măsline negre, carciofini (830g)

 • Focaccia cu parmesan 20 lei

  (315g)

 • Focaccia cu usturoi 20 lei

  (315g)

BURGERS
 • Ribs 46 lei

  chilfă, burger, castraveți murați, brânză cheddar, roșii, rucola, ardei iute murat, coaste, sos barbeque, cartofi prăjiți (350/100 g)

 • Beef burger 42 lei

  chilfă, burger, castraveți murați, brânză cheddar, ceapă roșie, ciuperci, saltă, sos, cartofi prăjiți (330 g)

DESSERT
 • Medici, innamorato del cioccolato 39 lei

  blat de nucă si polenta, mousse de ciocolată neagră, cremă de trufe și înghețată de ciocolată (290 g)

 • Plăcintă de casă cu mere și sos de vanilie 20 lei

  (200 g)

 • Cremsnit de casă 25 lei

  (200 g)

 • Papanaşi cu smântână şi dulceaţă de afine 39 lei

  (250 g)

 • Clătite bucovinene la cuptor 40 lei

  (350 g)

COFFEE
 • Espresso 30 ml 8,5 lei

  (Cafea proaspăt măcinată, 8g)

 • Espresso Doppio 60 ml 15 lei

  (Cafea proaspăt măcinată, 16g)

 • Espresso Toscano 30 ml 9 lei

  (Cafea proaspăt măcinată 8g, o felie lămâie)

 • Americano 60 ml 9 lei

  (espresso, apă fierbinte)

 • Espresso Macchiato 60 ml 10 lei

  (espresso, cremă de lapte)

 • Decaf 60 ml 8 lei
 • Cappuccino 180 ml 13 lei

  (espresso, cremă de lapte)

 • Frappe 300 ml 9,5 lei
 • Latte 300 ml 15 lei

  (espresso, lapte, cremă de lapte)

 • Flat White 180 ml 15 lei

  (espresso, lapte, cremă de lapte)

 • Ciocolată caldă 250 ml 15 lei

  (ciocolata caldă, lapte, frişcă)

 • Hot Tea 250 ml 10 lei

  (Ceai negru, verde, fructe de padure, ghimbir, lamaie, muşeţel, mentă)

SOMETHING FRESH
 • Fresh-uri citrice şi rădăcinoase 350 ml 15 lei

  (portocale, grepfrut, măr verde, sfeclă, morcov)

LIMONADE
 • Clasică 500 ml 14 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, apă plată)

 • Mentă şi ghimbir 500 ml 16 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, mentă, ghimbir, apă plată)

 • Pepene galben 500 ml 18 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, piure de pepene galben, apă plată)

 • Cireşe 500 ml 20 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, piure de cireşe, apă plată)

 • Căpşuni 500 ml 20 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, piure de căpşuni, apă plată)

 • Fructul pasiunii 500 ml 20 lei

  (suc proaspăt de lămâie, sirop de zahăr, piure de fructul pasiunii, apă plată)

MILKSHAKE
 • Oreo / Căpşuni 250 ml 19 lei
 • Ciocolată / Vanilie 250 ml 19 lei

 • Caramel / Mango 250 ml 19 lei

COCKTAILURI NON-ALCOOLICE
 • Cherry Coca 500 ml 21 lei

  (Coca Cola, piure de cireşe, suc de lămâie, suc de merişoare, busuioc)

 • Tropical Breeze 500 ml 21 lei

  (suc de portocale, piure de mango, suc de ananas)

 • Green Apple 500 ml 21 lei

  (suc de măr verde, suc de limetă, suc de lămâie, sirop de zahăr, scorţişoară)

 • Sweet Apple 500 ml 21 lei

  (suc de merişoare, suc de limetă, kiwi)

COCKTAILURI ALCOOLICE
 • Negroni 250 ml 25 lei

  (gin, Campari, vermut roşu, portocală, gheaţă)

 • Italian Spritz 25 lei

  (Prosseco, Campari, portocală, gheaţă)

 • Aperol Spritz 350 ml 28 lei

  (Aperol, Prosecco, portocală, apă carbogazoasă, gheaţă)

 • Campari Orange 400 ml 25 lei

  (Campari, nectar de portocale, gheaţă)

 • Hugo 350 ml 26 lei

  (Prosseco, suc proaspăt de limetă, sirop de soc, mentă, apă carbogazoasă, gheaţă)

 • Gin Tonic 400 ml 22 lei

  (gin, suc proaspăt de limetă, apă tonică, gheaţă)

 • Mojito 400 ml 24 lei

  (rom, suc proaspăt de limetă, zahăr brun, mentă, apă carbogazoasă, gheaţă)

 • Cosmopolitan 120 ml 23 lei

  (vodcă, lichior triplu sec, suc proaspăt de limetă, suc de merişoare)

DIGESTIV

50 ml 30-40% alcool

 • Limoncello 16 lei
 • Sambuca 12 lei
 • Jagermeister 18 lei
 • Ouzo 13 lei
GIN

50 ml 40% alcool

 • Beefeater London 18 lei
 • Tanqueray no. Ten 32 lei
ROM

50 ml 40% alcool

 • Diplomatico Reserva Exclusiva 45 lei
 • Bumbu original 40 lei
 • Bumbu Cream 40 lei
CONIAC

50 ml 40% alcool

 • Remy Martin VSOP 40 lei
 • Hennessy Fine VSOP 30 lei
 • Vecchia Romana 14 lei
WHISKEY

50ml 

SCOTCH
 • Chivas 12y 30 lei
 • J.W. Green 15y 25 lei
 • J.W. Blue 134 lei
IRISH
 • Jameson Select Reserve 22 lei
 • Glenfiddich 12y 30 lei
TENNESSEE WHISKEY
 • Jack Tennessee 22 lei
 • Jack Gentleman 25 lei
VODCĂ & ALTELE

50 ml 40-50% alcool

 • Gray Goose 29 lei
 • Zetea 38 lei
LICHIOR

50 ml

 • Amaretto 19 lei
 • Afinată 15 lei
 • Baileys Irish 15 lei
BERE
 • Birra Moretti 330 ml 9 lei
 • Birra Moretti FA 330 ml 9 lei
 • Peroni 330 ml 11 lei
 • Peroni FA 330 ml 11 lei
 • Nenea Iancu 500 ml 19 lei
 • Bucur Blondă 330 ml 15 lei
 • Bucur Brună 330 ml 15 lei
 • Paullaner Weizen 500 ml 20 lei
 • Paullaner Dunkel 500 ml 20 lei
 • Tuborg 500 ml 10 lei
 • Tuborg F.A. 500 ml 10 lei
RĂCORITOARE
RĂCORITOARE SPECIALE
 • Mellow Orange Ginger 330 ml 16 lei
 • Mellow Apple 330 ml 16 lei
 • Fentimans Curiosity Cola 275 ml 18 lei
 • Fentimans Ginger Beer 275 ml 18 lei
 • Fentimans Light Rose 275 ml 18 lei
 • Limonade 275 ml 18 lei
 • Fentimans pink 275 ml 18 lei
 • Grapefruit tonic 200 ml 16 lei
RĂCORITOARE CLASICE
 • Pepsi Cola Vintage 250 ml 12 lei
 • Pepsi 250 ml 9 lei

  (max, twist)

 • Mirinda 250 ml 9 lei

  (portocale)

 • 7 UP 250 ml 9 lei
 • Evervess Tonic 250 ml 9 lei
 • Lipton 250 ml 10 lei

  (lămâie, piersici, verde)

 • Prigat 250 ml 10 lei

  (portocale, căpşuni-banane, piersici, kiwi, pere)

 • Granini 250 ml 10 lei

  (portocale, mere)

 • Apă plată Aqua Carpatica 330 ml 9 lei
 • Apă minerală Aqua Carpatica 330 ml 9 lei
 • Apă plată Aqua Carpatica 750 ml 12 lei
 • Apă minerală Aqua Carpatica 750 ml 12 lei
VINURI ROŞII
 • Nero d’Avola 90 lei

  (IT, Feudo Arancio Sicilia, sec)

 • Montepulciano d’Abruzzo 135 lei

  (IT, Tenuta Ulisse d’Abruzzo, sec)

 • Papale Primitivo di Manduria 115 lei

  (IT, Varvaglione Puglia, 2020, sec)

 • Brunello di Montalcino 340 lei

  (IT, Piccini, Toscana, sec)

 • Rosso di Montalcino Doc 2016 180 lei

  (IT, Banfi, Toscana, sec)

 • Amarone della Valpolicella 355 lei

  (IT, Luigi Righetti, Veneto, sec)

 • Chianti D.O.C.G. 2019 100 lei

  (IT, Sangiovese, sec)

 • Primordial – vin organic 160 lei

  (RO, Domeniul Bogdan, Fetească Neagră, sec)

 • Roşu de Petro Vaselo 110 lei

  (RO, Crama Petro Vaselo, Cabernet Sauvignon, sec)

 • Negru de Purcari 169 lei

  (MD, Purcari, sec)

 • Făurar – Roşu de Ceptura 20 lei / 85 lei

  (RO, Dealu Mare, Davino, Merlot + Cabernet Sauvignon + Fetească Neagră, sec)

 • Iacob Roşu 140 lei

  (RO, Dealu Mare, Davino, Cabernet Sauvignon + Fetească Neagră)

 • Segarcea Prestige Pinot Noir 85 lei

  (RO, Domeniul Coroanei, sec)

 • Segarcea Prestige Cabernet Sauvignon 85 lei

  (RO, Domeniul Coroanei, sec)

 • Smerenie 187 lei

  (RO, Crama Oprişor, Pinot Noir + Dornfelder + Shiraz, sec)

 • Negru de Drăgăşani Reserve 197 lei

  (RO, Prince Ştirbey, sec)

 • Drăgaică Roşie 135 lei

  (RO, Crama Oprişor, Cabernet Sauvignon + Merlot + Syrah + Pinot Noir, sec)

VINURI ROZE
 • Frescobaldi Ammiraglia Alie Rose 137 lei

  (IT, Marchesi de Frescobaldi, Toscana, Syrah + Vermentino, sec)

 • Sangiovese Rose 115 lei

  (IT, Da Vinci Portocanale Di Cesenatico, Rubicone 1502 IGT)

 • Rose de Petro Vaselo 110 lei

  (RO, Crama Petro Vaselo, Pinot Noir, sec)

 • Făurar – Roze de Ceptura 20 lei / 85 lei

  (RO, Crama Petro Vaselo, Pinot Noir, sec)

 • Iacob Rose 116 lei

  (RO, Dealu Mare, Davino, Cabernet Sauvignon + Merlot, sec)

 • Muse Night 130 lei

  (RO, Cramele Recaş, demi-sec)

 • Segarcea Prestige Tămâioasă Roză 116 lei

  (RO, Domeniul Coroanei, demi-dulce)

VINURI ALBE
 • Alb de Petro Vaselo 110 lei

  (RO, Crama Petro Vaselo, Banat, Chardonnay + Riesling Italian, sec)

 • Capolavori Pinot Grigio 99 lei

  (IT, Vin Da Vinci, Dama con l’Ermellino, Rubicone IGT)

 • Pinot Grigio 89 lei

  (IT, Feudo Arancio Sicillia, sec)

 • Scaia 159 lei

  (IT, Veneto, Tenuta Sant’Antonio, Chardonnay + Garganega, sec)

 • Sole 105 lei

  (RO, Cramele Recaş, Banat, Chardonnay, sec)

 • Solo Quinta 189 lei

  (RO, Cramele Recaş, Banat, Muscat + FR + SB + Cabernet + CH, sec)

 • Corcova Sauvignon Blanc 20 lei / 97 lei

  (RO, Corcova, sec)

 • Iacob 136 lei

  (RO, Dealu Mare, Davino, Fetească albă + Sauvignon Blanc, sec)

 • Primordial – vin organic 138 lei

  (RO, Domeniul Bogdan, Sauvignon Blanc, sec)

 • Segarcea Prestige Chardonnay 99 lei

  (RO, Domeniul Coroanei, sec)

 • Alb de Purcari 210 lei

  (MD, Crama Purcari, sec)

 • Făurar Alb de Ceptura 20 lei / 85 lei

  (RO, Davino, Sauvignon Blanc + Riesling + Italico, Fetească Albă, sec)

VINURI DESERT
 • Conacul Ambrozy 0,375 L 119 lei

  (RO, Cramele Recaş, Sauvignon Blanc, dulce)

 • Marchesini Lambrusco 0,75 L 65 lei

  (IT, Marchesini, Emilia Romagna, Salamino + Mestri + Marani, dulce, roze)

 • Montevi Dessert Dolce 0,75 L 16 lei / 52 lei

  (IT, Montevi, dulce)

ŞAMPANIE / PROSSECO / SPUMANTE
 • Armand de Brignac Gold Alb 2,598 lei

  (brut, 12,5%)

 • Don Perignon Alb 1,380 lei

  (brut, 12,5%)

 • Moet & Chandon Alb 379 lei

  (brut, 12%)

 • Moet & Chandon Rose 461 lei

  (brut, 12%)

 • Terre di Marca Alb 20 lei / 99 lei

  (Prosseco Treviso DOC, extra dry, 12,5%)

 • „La Marca” DOCG Valdobbiadene 132 lei

  (Prosseco, extra dry)